Herbenoeming leden adviescommissie Jongerenlintje De Doorslag

De gemeente Nieuwegein wil met de invoering van een jongerenlintje laten zien dat zij inspanningen van jongeren waardeert en dat ook zichtbaar maken. In de vorige raadsperiode hebben de leden, die nu herbenoemd worden, deelgenomen aan de adviescommissie Jongerenlintje De Doorslag.

Nu een nieuwe raadsperiode is aangevangen, moet opnieuw in de benoeming van leden worden voorzien. Vanuit een oogpunt van continuïteit en het gegeven dat de leden zowel een maatschappelijke als politieke vertegenwoordiging vormen, herbenoemt het college voor de adviescommissie Jongerenlintje De Doorslag, de volgende leden, te weten: Sylvia Rehorst (medewerker SVN), Erna Kotkamp en Roelof de Wild (beide zijn afgevaardigden uit de gemeenteraad), Jeroen van Alem (lid jongerenraad) en Joost Kentson (rector Oosterlicht college) voor de duur van de raadsperiode.

Beslispunten:
1. Het college herbenoemt voor de adviescommissie Jongerenlintje De Doorslag, de volgende leden, te weten: Sylvia Rehorst (medewerker SVN), Erna Kotkamp en Roelof de Wild (beide zijn afgevaardigden uit de gemeenteraad), Jeroen van Alem (lid jongerenraad) en Joost Kentson (rector Oosterlicht college) voor de duur van de raadsperiode. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk