Hekken rond scholen doorslaand succes

De VVD Nieuwegein pleitte vele jaren voor het plaatsen van hekken rond scholen. Voor ons waren de vele vernielingen (€ 200.000 per jaar voor het hekken project) een doorn in het oog. De Hekkenwens werd op instigatie van de VVD in het coalitieakkoord 2006-2010 opgenomen. In 2011 werd het schoolhekkenproject voltooid. De fractievoorzitter vroeg bij de behandeling van de najaarsnota 2011 aan de wethouder onderwijs na te gaan hoeveel er op vernielingen sinds 2006 tot de voltooiing 2011 is bespaard door minder vernielingen. De beantwoording stemt de VVD tot tevredenheid. In 2011 werd meer dan € 130.000 bespaard t.ov. de situatie voor het hekkenproject. Gedurende de totale doorloop van het project werd € 350.000 bespaard.

De VVD constateert dat de inzet op veiligheid rond scholen werkt. Een structurele jaarlijkse besparing op vernieling en herstel van scholengebouwen. En meer veiligheid op samenbindende plekken voor buurten zoals scholen. Tegelijkertijd blijft een bedrag van € 60.000 tot 70.000 schade nog steeds veel geld ook al is het 1/3 van het schadebedrag van voor de hekken. Oplettendheid en samenwerking scholen, burgernet, stadswachten en politie blijft geboden. Voor vragen: Johan Gadella, fractievoorzitter VVD 06-17806352.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren