Katern

Happy New Netwerk

Nieuwegein is op weg naar de Duurzame Stad Nieuwegein. ‘Een stad waar we nu en in de toekomst prettig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Dat doen we vanuit het groeiende netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein. Tijdens inspirerende en actieve netwerkbijeenkomsten gaan we gezamenlijk aan de slag om ideeën concreter te maken en met elkaar te verbinden’ aldus het Netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein.

Het Netwerk nodigt iedereen in Nieuwegein uit om op 30 januari a.s. van 16.30 uur tot 19.00 uur in Fair’s Buurtplein Batau kennis uit te wisselen en kennis te maken met andere geïnteresseerden. Ben je al betrokken bij een duurzaamheidsactiviteit, dan is dit dé gelegenheid voor afstemming en inspiratie. Ben je geïnteresseerd in duurzaamheid, dan is dit dé om met de vele initiatieven en netwerken binnen Nieuwegein kennis te maken.

De middag wordt feestelijk geopend door: Als je op een feestje Band. Verder is er ruimte voor kennismaking, je eigen inbreng, inspiratie en ontmoeting, kennis uitwisselen en is er volop de gelegenheid om te genieten van een (duurzaam) hapje en drankje.

Wilt u aanwezig zijn bij deze netwerkbijeenkomst dan wordt het op prijs gesteld als u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan op uiterlijk donderdag 22 januari bij Barbara van Santen via: B.vansanten@nieuwegein.nl. Ook voor overige vragen kunt u met haar contact opnemen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk