Handtekeningen tegen het nieuwe zorgstelsel

“Wilt u tekenen tegen het nieuwe zorgstelsel?” was de vraag die bezoekers van winkelcentrum Cityplaza afgelopen zaterdag voorgelegd kregen door de SP-afdeling Nieuwegein. De reacties waren overweldigend.De handtekeningen werden opgehaald in het kader van de landelijke “Actie Noodrem” die de SP is gestart. Deze actie is erop gericht de hervormingen in het zorgverzekeringstelsel tegen te gaan of in ieder geval het tempo waarin ze worden doorgevoerd, te verlagen. Vanaf januari 2006 is iedereen verzekerd in één basisverzekering, waarmee het verschil tussen ziekenfonds en particulier verdwijnt. De nieuwe wet bevat veel haken en ogen, aldus de SP-Nieuwegein.Dat veel Nieuwegeiners zich zorgen maken over deze plannen van minister Hoogervorst, bleek zaterdag uit de reacties die varieerden van “meteen, waar kan ik tekenen?” tot de meest schrijnende verhalen, aldus Martijn Stekelenburg. Aan het einde van de middag telde de “Noodrem-brievenbus” honderden ingevulde actiekaarten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk