Handhavingstraject Hildo Kropstraat

Het college heeft besloten een handhavingstraject op te starten tegen de gebruiker van van de eerste verdieping van het pand aan de Hildo Kropstraat 13.Het gebruik van het pand voor detailhandel is in strijd met het bestemmingsplan (ontwerp) Jutphaas Wijkersloot en het college wil dit stopzetten. De gebruiker ontvangt een vooraanschrijving, waarin het college haar voornemen bekendmaakt om een last onder dwangsom op te leggen. De gebruiker kan hiertegen een zienswijze (bedenking) indienen. De eigenaar van het pand ontvangt een afschrift van deze vooraanschrijving.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk