‘GroenLinks zet de koers’

Op donderdagavond 9 juli en maandag 13 juli was de bespreking van de koersnota 2021. Hierbij gaven alle fracties aan welke keuzes zij willen maken voor Nieuwegein. Fractievoorzitter Alma Feenstra zette gloedvol de ambities van GroenLinks op een rij. Waarbij ze begon met haar medeleven uitspreken aan alle getroffenen door corona, mensen die ziek zijn geworden, nabestaanden, ondernemers, ZZP’ers en al hen die financieel of geestelijk in de problemen zijn gekomen. GroenLinks zal ook in de toekomst aandacht blijven vragen voor de economische en sociaal maatschappelijke effecten van deze coronacrisis.

Vervolgens zette zij de speerpunten van GroenLinks voor de begroting van 2021 helder uiteen in drie speerpunten, te weten: Nieuwegein als inclusieve stad, Nieuwegein als gezonde stad en Nieuwegein als duurzame stad.

Feenstra: “Als je mij vraagt naar de belangrijkste opgaven, dan zeg ik dat bij Nieuwegein als inclusieve, duurzame en gezonde stad het kunnen meedoen in de samenleving door iedereen van groot belang is. Door betaald of onbetaald werk, door goede huisvesting, bestrijden van armoede en schuldenproblematiek, door het mogelijk maken van ontmoetingen en door in te zetten op veerkracht van bewoners. Door te zorgen voor voldoende groen, het bestrijden van plaagdieren en een gezonde mobiliteit van fiets en wandelaar.”

Bij zo’n stad hoort het krachtig bestrijden van alle vormen van discriminatie, bijvoorbeeld van LHBTI-ers en gekleurde mensen. Feenstra: “GroenLinks realiseert zich dat inclusie meer is dan alleen symbolen als het hijsen van de regenboogvlag. Inclusie gaat ook om het gevoel van erbij horen en ertoe doen. Of het nu gaat om de seksuele voorkeur van mensen of hun huidskleur of culturele achtergrond, om gender of een handicap. Dat betekent dat we ook serieus aandacht moeten besteden aan zaken als institutioneel racisme of vergelijkbare processen waardoor mensen zich buitengesloten kunnen voelen”.

Om het college daartoe praktische handvatten mee te geven vroeg GroenLinks aandacht voor het overnemen van de aanbevelingen uit het VN verdrag voor de rechten  van mensen met een handicap.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren