Groen licht voor plan energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Vandaag heeft het consortium Rijne Energie c.s. te horen gekregen geselecteerd te zijn voor de ontwikkeling van het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop bij Nieuwegein. In de komende periode van drie maanden zal het consortium zich inspannen om het aantal grondposities voor windmolens en zonnevelden verder uit te breiden. Hiervoor is nog ruimte beschikbaar op het elektriciteitsnetwerk en binnen de ambities van de gemeente Utrecht.

Het consortium van Rijne Energie, het Utrechtse BHM Solar en Eneco gaat als initiatiefnemer het plan van het energielandschap verder uitwerken volgens het ingediende initiatiefvoorstel met groeimodel. Het actuele voorstel omvat de aanleg van 3 windmolens en meerdere kleine zonnevelden. De plannen kunnen uitgebreid worden tot 8 windmolens en 230 hectare zonneveld.

50% Lokaal eigendom
Het uitgangspunt is dat het energielandschap voor 50% eigendom wordt van de inwoners van Utrecht en omgeving. Als lid van de energiecoöperatie Rijne Energie kunnen inwoners en omwonenden van het gebied zeggenschap hebben in de plannen en financieel participeren. De coöperatie zet de opbrengsten in voor verdere verduurzaming. Omwonenden en inwoners van Utrecht en omliggende gemeenten kunnen lid worden van de coöperatie via deze website en meebeslissen over het plan en de opbrengsten.

De toekomst van het gebied
Door het plan worden het noordelijke deel van de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minstens 20 jaar nuttig gebruikt voor de opwekking van duurzame energie. De meerdere zonnevelden en windmolens kunnen samen jaarlijks ruim 50 tot 270 miljoen kilowattuur aan duurzame energie gaan opwekken. Daarbij zullen zoveel mogelijk de landschappelijke kenmerken van het gebied behouden blijven en versterkt worden. Zo blijft het veenweidegebied behouden en ontstaat er een groene ruggengraat voor recreatie. Daarnaast blijft er ruimte voor eventuele toekomstige woningbouw na 2040 aan de zuidzijde van het energielandschap. Het energielandschap sluit op deze manier aan bij de behoefte van de stad aan duurzame energie, recreatie en toekomstige woningbouw.

Verantwoordelijkheid nemen
Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn en haar verantwoordelijkheid nemen door het lokale energiegebruik ook zoveel mogelijk lokaal op te wekken. Gezien het feit dat Utrecht momenteel voor 97% op fossiele energie draait, is dit hard nodig. Het consortium wil daarom een significante bijdrage leveren door lokale groene stroom op te wekken die te vergelijken is met het stroomgebruik tot wel 60.000 huishoudens.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!