Goed bezochte veiligheidsavond

Het Wijkplatform Centrum / Merwestein hield afgelopen woensdag samen met politie, Movactor en de gemeente een veiligheidsavond voor de wijk. Doel was om te horen wat er onder de bewoners leeft aan veiligheids- en leefbaarheidszaken. De uitkomsten daarvan worden gebruikt bij het samenstellen van het nieuwe integrale veiligheidsplan en de wijkveiligheidsplannen die de gemeente gaat opstellen.

De bezoekers kregen bij de bijeenkomst ook de mogelijkheid om samen met politie een ronde door de wijk te maken, waar zij stuitten op een aantal, vooraf opgezette, verdachte situaties. De wijkagente legde uit hoe hiermee om te gaan en benadrukte het belang van bellen naar politie. Al met al was deze avond zeer geslaagd, zowel voor de wijkbewoners, als voor de gemeente zelf. Ook in de andere wijken van Nieuwegein wordt binnenkort een dergelijke veiligheidsavond gehouden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk