GGD-MN: jaarrekening 2010; begroting 2012

Samenvatting: De Gemeenschappelijke Regeling GGD MN wordt gevormd door 25 gemeenten. Op basis van deze regeling heeft de gemeenteraad de taak in
te stemmen met de begroting van de GGD MN. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2012 en kennis te nemen van de jaarrekening 2010.

Beslispunten:
1. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2010 van de GGD Midden Nederland.
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2012 van de GGD Midden Nederland.
3. Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Midden Nederland om deze in kennis te stellen van:
· het besluit over de begroting 2012 onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad in september 2011
· het raadsbesluit van 27 april 2011 om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2011

Akkoord met voorstel m.u.v. punt 2. Volgens de WGR dient de raad gevraagd te worden of zij wensen of bedenkingen willen inbrengen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren