GGD Midden Nederland

De gemeenteraad stelt conform de gemeenschappelijke regeling jaarlijks de begroting van de GGD Midden Nederland vast. Het college heeft de raad voorgesteld de 1e begrotingswijziging 2010 en de begroting 2011 vast te stellen. Hierbij geldt voor de begroting 2011 de voorwaarde dat de uitkomsten van het door het Dagelijkse Bestuur voorgestelde bezuinigingsonderzoek worden vertaald in een begrotingswijziging in het najaar 2010. Daardoor wordt een bezuinigingstaakstelling van 5% wordt bereikt.Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2009. Ook heeft het college de volgende documenten ter inzage aan de raad voorgelegd: jaarverslag 2009, productengids 2009 (verantwoording), productengids 2010 en het beleidsplan 2007-2010.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren