Katern

Geynwijspunten worden wijkpunten

Om beter in te kunnen spelen op de zorgvragen van de inwoners, investeert de gemeente in de doorontwikkeling van Geynwijspunten naar wijkpunten. Bij de start van Geynwijs in 2015 zijn vijf Geynwijspunten (inloopspreekuren) ingericht in de stad. Hier kunnen inwoners terecht voor informatie en advies.

De afgelopen jaren is gebleken dat deze Geynwijspunten niet volledig beantwoorden aan de vraag. Vaak kon geen (direct) antwoord gegeven worden op de vraag van de inwoner. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Geynwijspunten onvoldoende werkruimte hebben zodat er slechts een aantal Geynwijs medewerkers een werkplek hebben. Daardoor is er onvoldoende expertise aanwezig op de Geynwijspunten. Dit heeft als gevolg dat er onvoldoende kan worden ingespeeld op vragen van onzeinwoners. Hierdoor is ook het bezoek van inwoners aan deze punten teruggelopen.

Goede dienstverlening staat voorop
De gemeente hecht veel waarde aan een goede dienstverlening, zeker wat betreft de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Om nu beter te kunnen inspelen op de vraag gaat de gemeente de Geynwijspunten ombouwen naar wijkpunten. Deze wijkpunten worden zo ingericht dat per gebied een volledig team van Geynwijs aan de slag gaat. De gemeente heeft besloten om de komende maanden op drie plekken in de stad dergelijke wijkpunten in te richten.

Het streven is om vanaf juni op locaties een wijkpunt te hebben:
Wijkpunt Batau, Dukatenburg 1
Wijkpunt Zuid, Ratelaar 37
Wijkpunt Stadhuis, Stadsplein 1

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren