Geslaagde High Tea met het CDA op Buurtplein Zuid

Op initiatief van het CDA Nieuwegein konden afgelopen vrijdagmiddag senioren aanschuiven voor een middag vullend programma op Buurtplein Zuid aan de Ratelaar. Doel van deze middag was om bewoners van Nieuwegein samen te brengen rondom een activiteit. Zo werden er die middag appelbollen gemaakt, en werden een paar ronden bingo gespeeld.

Tijdens de High Tea werd er ook serieus stilgestaan bij de zorgen onder de deelnemers. ‘Speciaal hiervoor was mevrouw Lenny Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid voor het CDA, uitgenodigd (midden foto hieronder). Lenny vertelde over hoe zij al lang binnen haar partij en binnen de politiek aandacht vroeg voor de belangen van ouderen, net zoals Hannie van Leeuwen dat deed bij het CDA. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat zij als 75-jarige in de Tweede Kamer terecht is gekomen. Binnen de CDA-fractie houdt zij zich onder andere bezig met de thema’s mantelzorg, (ouderen)emancipatie, maatschappelijke ondersteuning en cultuur’ aldus Mart de Koning, PCT-lid van het CDA in Nieuwegein.

Een groot deel van haar thema’s worden uitgevoerd door gemeenten. Ze reist daarom door heel Nederland om in gesprek te gaan met inwoners en het te hebben over problemen waar zij tegenaan lopen. ‘Als Kamerlid heb ik ook veel contact met wethouders en raadsleden. Bij hen toets ik de problemen die ik hoor en vraag hoe het precies zit. Als ik een klacht meerdere keren tegenkom, vraag ik vervolgens de minister om bijvoorbeeld met het ministerie of met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot een oplossing te komen’ zegt Lenny Geluk-Poortvliet.

Mart de koning: ‘Als voorbeeld hierbij noemde ze de moeilijkheden en kosten die mensen ervaren rondom het verkrijgen van hulpmiddelen, zoals een traplift of een rolstoel. Zij heeft dit bij de minister aangekaart en de minister heeft de wet veranderd waardoor het proces sinds 1 januari 2019 simpeler is geworden en voor veel mensen goedkoper omdat nu een vast tarief per maand aan eigen bijdrage van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) is gekoppeld van 17,50. En sinds 2019 valt ook de huishoudelijke zorg hieronder.’

‘Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen dit bedrag voor bepaalde groepen te verlagen. Een grote zorg van de aanwezigen was de administratiedruk en het personeelstekort in de zorg. Een terechte zorg’ aldus mevrouw Geluk.

‘En het is ook niet zomaar op te lossen. Wel noemde ze dat de administratiedruk door de wetswijziging die het vaste tarief voor de wmo regelt, tegelijkertijd een hoop administratie verdwijnt voor zowel gebruikers als zorgverleners. Dit omdat de eigen bijdrage nu vaststaat in plaats van dat deze wordt berekend op basis van allerlei gegevens die aangeleverd en verwerkt moeten worden’ geeft Mart de koning aan.

‘Wat betreft het personeelstekort in de zorg kan je mensen moeilijk dwingen in de zorg te gaan werken. Maar je kunt het wel aantrekkelijker maken. Dit kan door de administratie te verminderen, maar er worden ook andere manieren verkend.’ Lenny Geluk gaf als voorbeeld dat minister de Jonge bezig is met ‘vloggen’ (een kort video logboek) waarin mensen die werken in de zorg laten zien hoe mooi hun werk is. De hoop is dat op deze manier de beeldvorming rondom het beroep positiever wordt.

Tijdens de High Tea kwam ook de algemene politiek ter sprake. De aanwezigen vonden het lastig om het verschil tussen politieke partijen te zien. Lenny Geluk gaf aan dat de verschillen inderdaad minder groot worden wanneer een partij in het kabinet zit. ‘Want regeren moet je samen doen in een democratie; ook als dat inhoudt dat je niet alles kunt waarmaken wat je met de verkiezingen verdedigde.’

Complimenten klonken er ook, zoals voor het kinderpardon en minister de Jonge, die het thema ‘eenzaamheid’ aan tafel heeft gebracht. Maar na al die zware kost was er vooral behoefte om met een kop thee en een bingokaart in de hand nog even rustig na te praten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren