Geschenk voor Mantelzorgers in Nieuwegein

Het geven van (langdurige) zorg aan iemand uit de naaste omgeving wordt vaak gezien als iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Een partner is dementerend, een buurman krijgt een chronische ziekte of een ouder wordt slecht ter been. Het kan iedereen overkomen.

Mantelzorger Marijke Broekhuizen ontvangt uit handen van wethouder Marieke Schouten (beiden staan bij het spandoek) het eerste exemplaar

Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende uit het gezin, vrienden of kennissenkring waardoor een emotionele band ontstaat noemen wij mantelzorgers. Het is niet te vergelijken met vrijwilligerswerk. Mantelzorg is iets wat je overkomt, je kiest er niet voor.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Dankzij de mantelzorg kunnen mensen vaak langer thuis blijven wonen en contacten met hun eigen vertrouwde kring mensen onderhouden.

Waardering
Als teken van waardering organiseerde Het Steunpunt Mantelzorg in samenwerking met gemeente Nieuwegein ook dit jaar weer de dag van de mantelzorg. In verband met Covid-19 kon er dit jaar helaas geen bijeenkomst georganiseerd worden waarop de mantelzorgers hun waardering in ontvangst konden nemen.

In plaats daarvan is op 10 november een blijk van waardering bezorgd bij alle mantelzorgers die in Nieuwegein wonen en ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg. Burgemeester en wethouders hebben een handje geholpen en gingen mee de wijken in om de geschenken te bezorgen.

Bent u Mantelzorger?
Neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg (info@mantelzorgnieuwegein.nl). Er is in Nieuwegein namelijk een divers ondersteuningsaanbod, van maatjes tot een mantelzorgmakelaar die zorg- en regeltaken tijdelijk over kan nemen tot informatiebijeenkomsten en schoonmaak tegen een gereduceerd tarief bij u thuis, waar zij u meer over kunnen vertellen.

Was u niet in de gelegenheid om het verwenpakket in ontvangst te nemen? Om uw geschenk te ontvangen kunt u tot 20 november 2020 met Steunpunt Mantelzorg contact opnemen via info@mantelzorgnieuwegein.nl of 06 – 835 568 74. Zij plannen met u een afspraak in om het geschenk te komen ophalen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk