Gemeenteraad komt Vreeswijk vol vaart tegemoet

Gemeenteraad komt Vreeswijk vol vaart tegemoet

Tijdens de behandeling van de najaarsnota van de gemeente Nieuwegein op 3 november jl. heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de financiële afwikkeling van het eind juli gehouden evenement Vreeswijk vol vaart.

Dit evenement is enorm succesvol geweest en heeft 40.000 mensen op de been gebracht. De gemeente Nieuwegein heeft de organisatie scherpe aanwijzingen rondom het parkeren gegeven en daardoor heeft de organisatie € 17.000,= extra kosten moeten maken die niet voorzien waren. Door deze extra kosten heeft de organisatie een verlies geleden op dit evenement.

Aangezien Nieuwegein met dit evenement enorm op de kaart gezet is, riep de ChristenUnie op om de organisatie tegemoet te komen in het verlies en een extra subsidie te verstrekken uit het evenementenbudget of de citymarketing. Zij dienden daarvoor samen met GroenLinks, CDA en de VSP een motie in. Nieuwegein is immers meer dan alleen Cityplaza.

De motie is uiteindelijk met 26 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Tegen stemde de partijen VVD en Stadspartij Nuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk