Gemeenteraad akkoord met Kadernota

De gemeenteraad heeft op 28 mei 2008 ingestemd met de Kadernota 2008. De Kadernota 2008 geeft richting aan de programmabegroting voor 2009, die de raad in november vaststelt. Deze raadsvergadering ging over de Kadernota 2008. Daarin presenteert het college zijn plannen financieel en beleidsmatig voor de jaren 2009 en 2010 en kijkt ze terug op de afgelopen twee jaar met vijf thema´s die in het collegeakkoord zijn opgenomen.Belangrijk onderdeel van de Kadernota 2008 zijn onder andere de financiën, want de beleidsvoornemens van het college moeten wel financieel gedekt zijn. Daarom gaat een groot deel van de besluiten over dit onderwerp. Eén van de besluiten die de raad op voorstel van het college heeft genomen, is om de algemene reserve te gebruiken voor de incidentele lasten en baten over de jaren 2009 tot en met 2012. Hiermee kunnen de eenmalige extra lasten worden gedekt die nodig zijn voor de verhuizing van de gemeentelijke organisatie in 2010. De raad heeft ingestemd met alle voorgestelde dekkingsmogelijkheden om tot een sluitende begroting te komen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren