Gemeenten maken sociale werkvoorziening toekomstbestendig

De zes colleges van B&W van de gemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht hebben een voorstel vastgesteld voor het in eigen hand organiseren van werk en detachering van Wsw-werknemers. In het voorstel wordt toestemming gevraagd aan de gemeenteraden voor het opheffen van de zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven. Wsw-werknemers behouden passend en betaald werk en ongewijzigde arbeidsvoorwaarden tot aan hun pensioen.

Wsw-medewerkers en staf en leiding van PAUW Bedrijven zijn op de hoogte gesteld van de plannen en worden volgende week uitgebreider geïnformeerd tijdens speciale bijeenkomsten. De voorstellen worden daarna verzonden naar de gemeenteraden. Ook worden de voorstellen voorgelegd aan de Ondernemingsraad van PAUW Bedrijven, de ondernemingsraden van de gemeenten en de adviesraden in de gemeenten. Definitieve besluitvorming vindt plaats in september 2017 in de gemeenteraden. De plannen worden daarna nader uitgewerkt en geleidelijk ingevoerd in een periode tot 1 januari 2019.

Garantie op werk voor staf en leiding PAUW Bedrijven
De gemeenten zijn het afgelopen half jaar druk bezig geweest met het uitwerken van de plannen. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is om de belangen van de kwetsbare groep Wsw-medewerkers voorop te stellen. De gemeenten streven er naar dat zoveel mogelijk Wsw-medewerkers hetzelfde werk blijven doen. Waar dat niet lukt, wordt per persoon bekeken wat past bij zijn of haar mogelijkheden (maatwerk). Uitgangspunt is verder de kennis en expertise van staf en leiding van PAUW Bedrijven te behouden. In de lokale plannen is opgenomen dat zij een werkgarantie krijgen.

Stichting voor productiewerk in beschutte omgeving
De gemeenten gaan detachering en productiewerk in een beschutte omgeving zelf regelen. De Wsw-werknemers komen in dienst bij de gemeente. Een op te richten stichting zorgt voor de beschutte omgeving. Deze stichting kan gebruikmaken van de huidige PAUW-vestiging in IJsselstein. Onderzocht wordt nog of de stichting ook gebruik kan maken van een vestiging in Breukelen, bijvoorbeeld op de huidige PAUW-locatie of op een andere locatie. Groen- en schoonmaakwerk wordt georganiseerd vanuit de gemeente of vanuit een ander groen- of schoonmaakbedrijf.

Gevolg van nieuwe wetgeving
De veranderingen zijn het gevolg van nieuwe wetgeving en zijn nodig om ook in de toekomst een goede sociale werkvoorziening te garanderen. Door de komst van de Participatiewet is er geen nieuwe instroom meer in de Wet sociale werkvoorziening. Daardoor wordt het aantal Wsw-werknemers steeds kleiner. Zij stromen uit of gaan met pensioen. Tegelijkertijd vallen er onder de Participatiewet nieuwe doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt (bijv. mensen in de bijstand of met een Wajong-uitkering), die de gemeenten ook al zelf begeleiden naar werk. Dit alles wordt nu bij de gemeenten in één hand ondergebracht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren