Gemeenten en zorginstellingen actief aan de slag met duurzaamheid

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Door energiebesparing, energieneutraal bouwen, afvalscheiding en elektrisch vervoer kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatambities. Om deze verduurzaming te versnellen ondertekenden de gemeenten Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Nieuwegein de Greendeal Duurzame Zorg. Gemeente Zeist, die al eerder toetrad tot deze Greendeal, tekende met Altrecht een samenwerkingsovereenkomst, waarin het invoeren en gebruiken van de Milieuthermometer Zorg centraal staat.

Op 17 januari kwamen vijf Utrechtse gemeenten en twaalf zorginstellingen samen in het gemeentehuis van Zeist om afspraken te maken over een regionale aanpak en de te nemen maatregelen. Ze gaan kennis en ervaringen delen én intensief samenwerken om zo ook meerderde gemeenten en zorginstellingen te laten aansluiten. Omdat zorginstellingen vaak regionaal zijn georganiseerd, levert een regionale aanpak voordelen op voor zorginstellingen en gemeenten. Belangrijk is onderlinge voorbeeldwerking en kennisdeling. Wethouder Peter Snoeren van de gemeente Nieuwegein: “Mooi aan de Greendeal is dat de gezamenlijke zorginstellingen samen met de gemeenten werken aan verduurzaming. Dit is een mooi voorbeeld voor andere sectoren”.

De Greendeal
Om de systematische verduurzaming in de zorg te versnellen is in 2015 de Greendeal Duurzame Zorg ontwikkeld. Inmiddels zijn al meer dan 100 partijen in Nederland toegetreden en is door de zorgsector de Milieuthermometer Zorg ontwikkeld, een betrouwbaar integraal instrument. Zorginstelling die met dit instrument aan de slag gaan ervaren direct de voordelen en worden gestimuleerd tot meer verduurzaming dan het wettelijk minimum.

Samenwerkingsovereenkomst
Altrecht tekenende ter plekke een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zeist. Lex de Grunt, bestuurder van Altrecht, is enthousiast over de aanpak van de samenwerkende gemeenten. “We hebben in Utrecht positieve ervaringen opgedaan met de Milieuthermometer Zorg. We gaan dit instrument nu ook inzetten om ons vastgoed op het Sanatoriumterrein de komende 3 jaar stapsgewijs aan te pakken en klaar te maken voor de toekomst.”

Wethouder Johan Varkevisser van de gemeente Zeist gaat er vanuit dat de komende jaren meer zorgpartijen het goede voorbeeld van Altrecht gaan volgen. “We streven er naar dat het eind van het jaar 25 zorginstellingen in onze regio de samenwerkingsovereenkomst getekend hebben en actief aan de slag gaan met de Milieuthermometer.”

Gemeente- en zorgbestuurders enthousiast
Wethouder Nermina Kundic van de gemeente Veenendaal ziet veel kansen met het sluiten van de Green Deal. “Wij gaan ook voor verduurzaming van zorgorganisaties in Veenendaal. Op woensdag 17 januari 2018 heb ik namens onze gemeente samen met de wethouders van Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Nieuwegein de nationale Green Deal Zorg ondertekend, waarmee we afspraken maken met de zorginstellingen. Veenendaalse Charim, Reinaerde en Youké willen aan de slag en zijn hiermee de voorlopers in de regio. Dank voor jullie enthousiasme”.

Adriaan van Engelen van Milieuplatform Zorg is optimistisch over de veranderbereidheid van zorginstellingen. “Ik zie dat zorginstellingen het belang van een duurzame bedrijfsvoering onderschrijven. Bestuurders zijn ambitieus, medewerkers staan er achter en cliënten nemen ook liever zorg af bij zorginstellingen die duurzaam zijn. We praten niet meer alleen over duurzaamheid, maar zijn er ook actief mee aan de slag als sector!”

De actiebereidheid van zorginstellingen wordt positief ontvangen en gestimuleerd door gemeenten. Wethouder Hans Nijhof van de gemeente Utrechtse Heuvelrug: ”Wij delen met elkaar het gevoel van urgentie. Nut en noodzaak. En versterken elkaar in een goede samenwerking voor een duurzame zorg en een duurzame gemeente. We nodigen zorgpartners en andere gemeenten van harte aan om aan te sluiten.”

Linksachter: wethouder Varkevisser. Voor, van links naar rechts: wethouders Nijhof, Kundic en Snoeren ondertekenen de Greendeal.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk