Gemeentearchief drie particuliere archieven rijker

Niet alleen overheidsarchieven maken vitaal onderdeel uit van het cultureel erfgoed. Ook archieven van particulieren, verenigingen en instellingen vormen bouwstenen voor de bestudering van lokale en regionale geschiedenis. Het rijke, inmiddels ook gerestaureerde archief van de (Nederlandse) Hervormde gemeente Vreeswijk (1620-1973) is door het kerkgenootschap in bruikleen gegeven aan het Gemeentearchief. Niet in eigendom want dat staat de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) niet toe.Tegelijkertijd is door de Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Nieuwegein haar archief over de periode 1966-2006 wèl aan het Gemeentearchief geschonken. Beide archieven bevinden zich nu onder excellente omstandigheden in de archiefbewaarplaats van Nieuwegein (locatie IJsselstein.Naast de twee inventarissen van beide archieven kreeg het college van B&W op 9 december jl. ook nog de inventaris van de Stichting Keten met Kunst (2000- 2005) aangeboden. Dit archief was reeds in 2006 geschonken aan het Gemeentearchief. De drie inventarissen – toegangen tot de archieven – zijn verkrijgbaar bij het Gemeentearchief.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren