Gemeente zet eigen reinigingsdienst aan de stoeprand

Volgende week zal in de raadsvergadering een besluit genomen worden over een fusie tussen de gemeentereinigingsdienst en de Reiniging Midden Nederland. Dit betekent een samenwerkingsverband tussen Nieuwegein, Zeist en Soest voor wat betreft het ophalen van het huisvuil. Natuurlijk is er niets tegen samenwerking, en hoeft de beoogde kostenbesparing die het college zo graag wil, niet eens reden te zijn om dit te willen. Wanneer je hiervoor kiest moet je dat doen op basis van de juiste argumenten. En het is nu wel duidelijk dat het college de geheel verkeerde overwegingen toepast.

Om te beginnen heeft Nieuwegein een perfect georganiseerde reinigingsdienst in eigen beheer. Het wagenpark dat ook door de dienst zelf beheerd wordt, wordt zo goed onderhouden dat de voertuigen nog mee kunnen nadat ze zijn afgeschreven. Laat onverlet dat er nog genoeg kosten te besparen zijn op het management en door nog beter te plannen. De besparingen die gehaald kunnen worden, zijn minstens gelijk aan de besparingen die misschien gehaald worden wanneer in zee gegaan wordt met de RMN. In ieder geval is de budgettaire kant van de zaak geen reden om over te gaan in een regionaal verband en de controle op de dienst en de geleverde kwaliteit los te laten.

De gemeente had al eerder een onderzoek laten doen door een accountantsbureau en had het niet nodig gevonden de raad op de hoogte te stellen van de bevindingen van dit bureau. Het rapport gaf duidelijk aan dat er van alles mis was aan de doorrekening van de plannen. Ik heb toen geeist dat dit rapport alsnog aan alle raadsleden werd toegezonden en dat leverde terecht een flink rumoer op onder de andere fracties. Los van dit rapport, ziet de ondernemingsraad van de gemeente ook geen heil in de plannen en snapt niet waarom tot dit besluit gekomen is. Een negatief advies van de OR in de richting van het college mocht echter niet baten. Je ziet hier ook weer hoe er naar mensen geluisterd wordt, of beter gezegd, hoe het gezond verstand genegeerd wordt.

Als belangrijkste argument voor ons om hier tegen te zijn, geldt toch wel dat dergelijke privatiseringen, want dat zijn het gewoon, leiden tot verlies van controle. Dat terwijl de beoogde kostenbesparingen zelden gehaald worden. Laat staan het verbeteren van het niveau van de service aan alle Nieuwegeiners. Daar kan de RMN niet aan tippen straks, vergeleken met de eigen reinigingsdienst. Het gaat net als met het GVU in Utrecht. Die werd enkele jaren geleden ook ‘op afstand geplaatst’, met de belofte dat het geen privatisering was, oh nee. Nog geen twee jaar later werd het GVU onder gebracht bij Connexxion, en vorige week hebben we allemaal kunnen lezen dat Connexxion is overgenomen door een Frans bedrijf. Weg controle en daarmee ook de controle op de tarieven voor de burger.

U snapt wel dat wij aanstaande donderdag tegen het voorstel zullen stemmen. Het plan is zo ondoordacht en zo overduidelijk een prestigezaak geworden van de gemeente, dat zelfs de fracties van de collegepartijen grote bedenkingen hebben. Ik ben blij als volgende week blijkt, dat de gemeenteraad onze reinigingsdienst niet op vrijdagochtend aan de stoeprand zet. In tegenstelling tot de intentie van het college. Ik raad u allemaal aan om het spektakel te komen aanschouwen volgende week donderdag om acht uur in het gemeentehuis. Ik verwelkom u graag!

Martijn Stekelenburg

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren