Nieuwegein zet alle zeilen bij voor gezonde financiële toekomst

De gemeente Nieuwegein zet alle zeilen bij om positieve cijfers te blijven schrijven. Die zijn nodig om te kunnen blijven investeren in de vitaliteit van de stad. De afgelopen jaren zijn de inkomsten van de gemeente teruggelopen, onder meer door tegenvallende rijksbijdragen. Tegelijkertijd heeft de gemeente meer taken gekregen en zijn de uitgaven fors toegenomen, bijvoorbeeld in het sociaal domein. Daarbovenop komen nu de negatieve financiële gevolgen van de coronamaatregelen. Dit blijkt uit de zogeheten Koersnota die het college van B&W deze week naar de gemeenteraad stuurt. De gemeenteraad stelt de Koersnota op 9 juli vast.

De Koersnota is een belangrijke stap naar de begroting van de gemeente voor 2021. De begroting stelt de raad in het najaar vast. In de Koersnota beschrijft het college de uitgangspunten voor de begroting. Het college benoemt tevens de wijze waarop de gemeente met de financiële gevolgen van de coronamaatregelen wil omgaan.

Financiële gevolgen coronacrisis
Doordat de gemeente Nieuwegein de afgelopen jaren voldoende heeft gespaard is er ruimte om de tijdelijke negatieve gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Hierdoor kan de gemeente cruciale voorzieningen overeind houden en kan de gemeente ook op de langere termijn blijven investeren in een prettige en leefbare stad voor inwoners en ondernemers.

Door de coronamaatregelen lopen de inkomsten van de gemeente terug. Denk aan minder parkeeropbrengsten en minder inkomsten van verhuur van bijvoorbeeld sportzalen. Ook zijn er mogelijk nadelige financiële gevolgen doordat bijvoorbeeld zwembad Merwestein en theater De KOM langere tijd gesloten waren. Deze instellingen hebben hierdoor minder inkomsten. Mogelijk moet de gemeente financieel bijspringen. Hoe groot de financiële gevolgen voor de gemeente zullen zijn, is mede afhankelijk van de hoogte van de compensatie die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt. Mocht die compensatie tekort schieten, kan de gemeente gebruik maken van de zogeheten ‘algemene reserve’. Dit is de spaarpot die de gemeente in goede tijden heeft gevuld om financiële tegenvallers op te vangen.

Wethouder Financiën Hans Adriani: “Toen het college van B&W in januari 2020 de voorbereidingen startte voor het begrotingsjaar 2021, konden we niet vermoeden dat we twee maanden later in een veranderde wereld zouden leven. Een wereld waarin onzekerheid en zorgen over de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus voor de samenleving en de economie overal aanwezig zijn. We blijven er samen met inwoners, ondernemers en organisaties alles aan doen om de schade door corona te beperken. Met een begroting die ook zonder corona al onder druk stond, is het hard werken om onze ambities in stand te houden. Wat dat betreft, onderschrijft ook gemeente Nieuwegein de boodschap uit de brief van 21 Utrechtse gemeenten over de staat van de financiën van gemeenten.”

Wethouder Hans Adriani

Sociaal Domein: maatregelen voor een gezonde financiële basis
In het sociaal domein is er in 2021 sprake van een tekort. Met de term ‘sociaal domein’ wordt verwezen naar alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Evenals in andere gemeenten doen in Nieuwegein steeds meer inwoners een beroep op hulp en ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Hierdoor zijn ook in Nieuwegein de uitgaven sneller gestegen dan verwacht. Om dit tekort te beperken, rond de gemeente een aantal projecten versneld af. Deze projecten hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat alle Nieuwegeiners optimaal gebruik kunnen maken van onder andere schuldhulpverlening, uitkeringen en jeugdzorg. Het college spant zich in om de kosten voor hulp en ondersteuning op langere termijn in bedwang te houden.

Duurzaam financieel evenwicht: gesprek met de raad in het najaar
Voor de langere termijn blijft het college streven naar een duurzaam financieel evenwicht. Met een begroting die ook op langere termijn in balans is, kan de gemeente blijven investeren in een fijne stad voor iedereen. Denk aan investeringen om de bereikbaarheid te verbeteren, duurzaamheid te  bevorderen en de openbare ruimte (onder meer via het programma Betere Buurten) aan te pakken.

Het college wil het succesvolle beleid van de afgelopen jaren doorzetten. Dat vraagt om duidelijke financiële keuzes. Vanwege de onzekerheid door corona heeft het college de geplande gesprekken over de financiële positie van de gemeente op langere termijn uitgesteld tot september.

De raad zal de voorstellen van het college hierover bespreken bij de behandeling van de begroting in het laatste kwartaal van dit jaar.

Gemeenteraad aan zet
De komende periode gaan raad en college op meerdere momenten met elkaar in gesprek over de gemeentelijke financiën. Dat gebeurt voor het eerst tijdens de ‘financiële Avond van de Raad’ op 24 juni. De raad bespreekt dan ook de jaarrekening 2019. Die bevat de financiële verantwoording over het afgelopen jaar. De raad stelt de Koersnota en Jaarrekening definitief vast tijdens zijn vergadering op 9 juli. De debatten zijn te volgen via de livestream van de gemeenteraad.

One thought on “Nieuwegein zet alle zeilen bij voor gezonde financiële toekomst

  1. John

    Dat de gemeente aan bezuinigen doet is te merken aan het onkruid,dat groeit nu bijna boven de bomen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren