Gemeente Nieuwegein verhoogt woningbouwambitie

De gemeente Nieuwegein wil 5.000 woningen bouwen tot 2030. Op basis van de analyse van de woningbouwlocaties is de ambitie verhoogd van 3.500 naar 5.000 woningen. Door de enorme druk op de woningmarkt is het voor alle doelgroepen lastig om een passende woning te vinden. Sturing in wat er gebouwd wordt is daarom belangrijk. Zodat de juiste woningen worden gebouwd, die tegemoet komen aan de woonwensen van Nieuwegeinse woningzoekenden en voor doorstroming op de woningmarkt zorgen. De gemeenteraad stelde op 25 april jl. de ‘Aanvulling Woonvisie 2015’ vast. Deze aanvulling is bedoeld om meer te kunnen sturen op water wordt gebouwd.

Woningbouwprogramma
De woningvraag komt met name van starters, ouderen en bewoners die toe zijn aan een nieuwe stap in hun wooncarrière. Uitgaand van 5.000 woningen tot 2030 en rekening houdend met de kwalitatieve wensen leidt dat tot het volgende bouwprogramma:

1.000 vrije sector huur en dure koop
1.000 middenhuur, waarvan 600 lage middenhuur
1.500 sociale huur
1.500 overig

Bij de invulling van de locaties worden de kwalitatieve uitgangspunten uit het woningbouwprogramma aangehouden.

Wonen, wonen, wonen!
Wethouder Hans Adriani: “Alles is gericht op wonen, wonen, wonen. We willen voor de juiste doelgroepen bouwen en meer sturen in wat er wordt gebouwd. Met doorstroming op de woningmarkt moet er zo voor iedereen een passende woning vrij komen. We zetten met name in op duurdere koopwoningen, woningen voor ouderen en middenhuur woningen.”

Accent op lage middenhuur
Nieuwegein heeft relatief weinig middenhuur woningen. Dit zijn huurwoningen met een huurprijs tussen 720,42 euro en circa 950 euro per maand. De gemeente wil meer grip krijgen op middenhuur, zodat er kwalitatief goede betaalbare huurwoningen gerealiseerd worden die bereikbaar zijn en blijven voor de middeninkomens. Het accent ligt op lage middenhuur (800 – 850 euro per maand).

Wonen en zorg
Huize Vreeswijk in Hoog Zandveld sluit in 2020. De gemeente onderzoekt samen met ZorgSpectrum hoe en waar uitbreiding van intramurale zorgvoorzieningen (zorg binnen een zorginstelling zoals een verzorgingshuis) kan plaatsvinden. Dit om te voorkomen dat mensen genoodzaakt zijn te lang thuis te blijven wonen via respijtzorg.

Duurzaam
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen in Nieuwegein wordt bij nieuwbouwen bij aanpak van de bestaande woningen geïnvesteerd in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Daarnaast wordt gestuurd op een hogere kwaliteit bij omvorming van kantoren naar woningen.

4 thoughts on “Gemeente Nieuwegein verhoogt woningbouwambitie

 1. Linda

  1500 sociale huur…..maak daar eens koop van voor mensen met een lager-midden inkomen. Zo trekken we weer “urgenten” uit Utrecht aan. Rest is voornamelijk andersoortige huur. Wat een waardeloos plan. Dit komt neer op ongeveer 500 koopwoningen (waarschijnlijk met postzegeltuintje en nog te duur). Maak er eens 5000 koopwoningen type eengezinswoning van met een maximum koopprijs van 275.000 v.o.n. Minimale gebruiksoppervlakte 130m2 en grondoppervlak van minimaal 220, inclusief parkeerplek op eigen terrein. Wil je lekker hip duurzaam doen? Dan gooi je standaard zonnepanelen op het dak. Wil je starters een kans geven? Dan laat je ze de woning kopen voor 150.000 met terugbetaling van overwaarde tot 275.000 bij verkoop en geef je Nieuwegeinse starters voorrang. En dat bejaardentehuis in vreeswijk? Dat moet je gewoon aanpassen aan moderne standaarden zodat het een bejaardentehuis blijft. Het is een prima en fijne plek voor die mensen. Het plan zoals nu voorgesteld zal Nieuwegein nog verder laten verloederen, nog meer zieligheidsindustrie aantrekken en uiteindelijk niets oplossen. We moeten jonge werkers blijven aantrekken. Je kunt anderen niet helpen als je zelf verzuipt.

 2. John

  Geweldig goed geschreven,Linda.
  Weer een tehuis voor bejaarden minder.
  Die bejaarden moeten dus maar gewoon in een huis blijven wat voor hun te groot is.
  Zelf kunnen ze het bijna niet schoonhouden,hulp is te duur..

 3. Linda

  Het bejaardentehuis moet gewoon blijven. Waar moeten anders onze bejaarden naartoe? Hoe kunnen wij straks op bezoek bij onze bejaarden? De tubeflats zouden qua locatie perfect zijn voor senioren die bijvoorbeeld niet heel veel zorg nodig hebben, maar wel gelijkvloers willen wonen en voor focuszorg. Gezinnen in de tubeflats zouden dan naar een eengezinswoning kunnen. Gezinnen in een flat is zowieso geen ideale oplossing. De enige manier om de boel in beweging te krijgen is door veel fatsoenlijke eengezinswoning tegen een gunstige koopprijs aan te bieden. Huurwoning zorgen voor weinig binding. Gezinnen met werkkansen en jonge kinderen trekken dan immers weg naar een gemeente waar ze wel een redelijke woning kunnen kopen. Geef voorrang aan nieuwegeiners op de koopwoningen en de huurwoningen stromen ook weer door. Echt, dit kan veel beter dan nu in de planning zit.

 4. regina Corporaal

  graag VEEEEL aandacht voor verpauperde kantoren; verbouw die voor woning bouw.
  ik noem slechts twee voorbeelden ~Allianz gebouw en omgeving ~Muntplein

  laat groen groen blijven!!

  uitgangspunt: woonwensen van de mensen niet van de beleggers.

  Regina

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren