Katern

Gemeente Nieuwegein tegen plan loondispensatie van het kabinet

Met een brief aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt de gemeente Nieuwegein zich uit tegen het plan van het kabinet om loondispensatie in te voeren. Loondispensatie maakt het mogelijk om mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen. En dat wil en kan de gemeenteraad van Nieuwegein niet accepteren. In de brief roept het college van B en W het kabinet op om met een alternatief plan te komen dat uitgaat van de rechten van mensen met een beperking.

Door het invoeren van loondispensatie gaan arbeidsgehandicapten die vanuit de bijstand aan het werk gaan, minder pensioen en WW-rechten opbouwen dan arbeidsgehandicapten die nu nog via een loonkostensubsidie aan het werk zijn. Daarnaast blijven arbeidsgehandicapten met een verdienende partner, inwonend bij ouders of eigen vermogen in inkomen ver achter bij andere werknemers.

De gemeente Nieuwegein is zeer succesvol met het invullen van garantiebanen bij reguliere werkgevers. De grootste zorg van Nieuwegein is dat de motivatie van mensen om aan het werk te gaan afneemt als deze plannen doorgang vinden. Werk moet tenslotte lonen. Ook het College Rechten van de Mens oordeelde dat het kabinetsvoornemen in strijd is met de gelijke behandeling van mensen met een beperking.

De raad van de gemeente Nieuwegein heeft op 26 april 2018 een breed gesteunde motie van de SP aangenomen ‘Minimumloon voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking’. In deze motie wordt het college van B en W opgeroepen om zich zo snel mogelijk richting het kabinet uit te spreken tegen het plan om het mogelijk te maken om mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen.

In de brief van 30 mei 2018, roept het college van B en W het kabinet op om met een alternatief plan te komen dat uitgaat van de rechten van mensen met een beperking. Een plan dat rechtvaardig is en werkende mensen met een beperking beloont voor het werk dat zij doen.

One thought on “Gemeente Nieuwegein tegen plan loondispensatie van het kabinet

  1. Wendy Tukker

    Schandalig voorstel van den haag.dit is niet normaal en in strijd met mensenrechten.heel goed vd gemeente Nieuwegein dat ze niet hiermee akkoord gaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren