Gemeente gaat verder met proef veilige Batauweg

De gemeente heeft begin vorig jaar besloten om een verzinkbare paal te plaatsen op de Batauweg tussen Nedereindseweg en Dukatenburg, zodat doorgaand autoverkeer gebruikmaakt van de A.C. Verhoefweg. Hiermee geeft het college invulling aan het besluit van de gemeenteraad om gedurende één jaar te onderzoeken of de Batauweg met deze maatregel veiliger wordt voor voetgangers en fietsers.

Op het verkeersbesluit zijn destijds vier bezwaren ingediend die in behandeling zijn genomen door de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften. De commissie heeft het college van B&W op 13 december 2023 na zorgvuldige afweging geadviseerd om de bezwaren ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies daarom over, en zal starten met de voorbereiding.

Het streven is om de verzinkbare paal aan te leggen en de bewegwijzering aan te passen in de week van 29 april. Daarna is de afsluiting in werking van maandagochtend 06.00 uur tot vrijdagmiddag 16.00 uur. Over de precieze uitvoering en planning van de werkzaamheden worden inwoners, ondernemers en organisaties nog uitgebreid geïnformeerd. ‘De bewegwijzering naar de winkelcentra Muntplein en Walnootgaarde wordt uiteraard geoptimaliseerd, zodat autoverkeer zich gemakkelijk kan aanpassen aan de nieuwe verkeerssituatie en routes (onder meer naar de winkelcentra)’ zo laat de gemeente weten in een reactie.

‘In de verdere communicatie over de afsluiting wordt extra aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de winkelcentra per auto en per fiets’ aldus de gemeente Nieuwegein tegenover onze redactie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk