Gemeente bezuinigt op inhuur externen

De gemeente heeft in 2003 de eigen organisatie een bezuiniging opgelegd. Het terugdringen van de inhuur van externe krachten is één van de maatregelen die in het kader van die bezuiniging worden uitgevoerd. Inmiddels heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de inhuur van externen. Ook heeft de gemeente het aantrekken van uitzendkrachten geëvalueerd.

Het college heeft kennis genomen van beide onderzoeken middels de ´Rapportage Onderzoek Inhuur Externen´. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek op hoofdlijnen, evenals de acties die hierop volgen. Uit het rapport blijkt onder meer dat in 2002 de kosten van inhuur van externen 29% van de totale loonkosten bedroeg.

In 2003 is dit percentage teruggebracht tot (naar schatting) 17%. Het streven is, om het percentage verder terug te dringen tot 7,5% in 2005.

Om de inhuur van externen terug te kunnen dringen, heeft het college nu ingestemd met het instellen van een interne ´uitzendpool´ in 2004. Deze pool bestaat uit medewerkers die flexibel in de organisatie kunnen worden ingezet, daar waar tijdelijk extra capaciteit nodig is. Daardoor hoeft minder snel een beroep op externen te worden gedaan.

Het college biedt het besluit aan het Presidium aan, met het verzoek het ter inzage te leggen voor de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken.

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: