Gemeenschappelijke sociale dienst

De raadsvergadering van 1 februari 2012 stond vooral in het teken van het samenvoegen van de sociale diensten van Vianen, Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. Dit is een wenselijke ontwikkeling. Er verandert verschrikkelijk veel op het gebied van uitkeringen. Dit jaar, en ook in 2013, krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor uitkeringsregelingen. Dat gaat gepaard met een enorme bezuiniging. Voor Nieuwegein wordt het rijksbudget teruggebracht van 3,5 miljoen naar 1,5 miljoen euro in 2015.

Maatschappelijk en economisch zelfstandig
De nieuwe wetgeving gaat vooral uit wat men nog kan. Binnen de eigen mogelijkheden moeten mensen zo veel en zo goed mogelijk zelf presteren. Pas als dat niet lukt, springt de overheid bij. Tegelijkertijd helpt de gemeente nu en straks mensen met het vinden van een dagbesteding. Het kan dan gaan om (gedeeltelijk) passend werk. Ook dagbestedingen in de vorm van hulp in verzorgingshuizen of in het publieke domein leiden tot re-integratie. Maatschappelijke en economische zelfstandigheid vormen de belangrijkste drijfveren.

Samenvoeging noodzakelijk
De samenwerking van de verschillende sociale diensten moet meerwaarde opleveren voor de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Juist bij het hulpaspect dat gemeenten bieden naar maatschappelijke en economische zelfstandigheid, is gezamenlijk optrekken van belang. Een eenduidige benadering van werkgevers en opleidingsinstituten leidt tot meer efficiency. Binnen een grotere organisatie zijn meer specialismen aanwezig. Een grotere organisatie vormt een sterkere gesprekspartner in de regio. Allemaal facetten waarvan de burger profiteert.

Randvoorwaarden essentieel
Bij het besluit om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken, hebben de vijf gemeenten vorig jaar randvoorwaarden gesteld. Aan die randvoorwaarden kan op dit moment nog nauwelijks invulling gegeven worden. D66 Nieuwegein heeft in de raad duidelijk gemaakt deze randvoorwaarden nadrukkelijk te betrekken bij de beoordeling van het definitieve ontwerp van de gezamenlijke sociale dienst. Dat ontwerp is rond de zomervakantie te verwachten. Er is een achttal randvoorwaarden. De meest belangrijke betreffen de meerwaarde voor de inwoners en het niveau van de dienstverlening. Ook moet binnen de samenwerking ruimte zijn voor lokaal maatwerk.

Blijvend informeren
Met het besluit van 1 februari gaan de vijf gemeenten op weg naar één gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen. De verordenende bevoegdheid blijft bij de afzonderlijke gemeenteraden. Ook blijft de gemeenteraad de komende maanden betrokken bij het implementatie- en ontwerpproces.

D66 Nieuwegein ondersteunt de wijze waarop de gemeente zich voorbereidt op de aanzienlijke omwenteling op het sociale terrein en de forse decentralisatie die op de lokale overheid afkomt. Tegelijkertijd houden we een vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan inwoners er beter op wordt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!