Katern

Geld voor noodlokalen Anna van Rijncollege

In februari van dit jaar is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHPO) vastgesteld door de Raad. De financiële dekking was echter nog niet geregeld. Sinds de begrotingsbehandeling 2003 is er structureel € 575.000,- extra geld beschikbaar voor het oplossen van de huisvestingsproblemen van het primair en voortgezet onderwijs voor de komende jaren. Daarmee is het IHPO één van de speerpunten van het college.

Het volledige IHPO kan nu worden uitgevoerd. Het college heeft nu besloten om een deel van dat geld met spoed te besteden aan het tijdelijk oplossen van de problemen bij het Anna van Rijncollege. De twee locaties van het Anna van Rijn College moeten worden gerenoveerd en uitgebreid. Reden is dat er met ingang van dit schooljaar een ruimtetekort is ontstaan bij de locatie Albatros. Nu zijn er acuut 8 noodlokalen nodig. Vanwege de tijdsdruk is gekozen voor een onderhandse aanbesteding. Hierdoor kunnen de lokalen begin 2003 worden geplaatst.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk