‘Geef inwoners meer zeggenschap over zorg’, zegt Adviesraad Sociaal Domein

‘Betrek inwoners meer bij de hulp die zij krijgen en maak waar wat je belooft.’ Dat schrijft de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein in een brief aan de nieuwe gemeenteraad. ‘We hebben bewust afgezien van een wensenlijstje’, zo laat voorzitter Peter Selten onze redactie weten. ‘Want die zijn er al genoeg. Veel belangrijker is het dat de gemeente de beloftes die ze doet, waarmaakt en de afspraken nakomt. De inwoners van Nieuwegein moeten kunnen zien dat alle mooie woorden die in beleidsplannen staan daadwerkelijk worden uitgevoerd. De gemeente belooft bijvoorbeeld al jaren dat er één gemakkelijk toegangspunt komt voor alle zorg en hulp die mensen nodig hebben. Dat moet er nu eindelijk eens komen. En hoewel er de afgelopen jaren al veel verbeterd is, kan er veel beter worden samengewerkt tussen verschillende organisaties, zoals Geynwijs en Wil.’

Volgens de adviesraad, die de wethouders adviseert over het sociaal domein, is het belangrijk dat inwoners zelf meer zeggenschap hebben over de hulp die ze krijgen. Zij weten immers het beste wat er nodig is. Ze moeten zich serieus genomen voelen.

De komende jaren zal er veel druk op de zorg komen te liggen. Het aantal ouderen zal grofweg verdubbelen en er zullen meer mensen last krijgen van mentale en fysieke beperkingen. Er is te weinig personeel. Mensen zullen dus meer zelf moeten doen met de hulp van familieleden en andere vrijwilligers. Daarom is het volgens de adviesraad belangrijk dat de gemeente goede ondersteuning geeft aan mantelzorgers en dat samenwerking tussen professionele en vrijwilligersorganisaties gestimuleerd wordt.

De adviesraad roept de gemeente ook op om de komende jaren een campagne te organiseren zodat inwoners zich ervan bewust worden dat de zorg die ze nu gewend zijn te krijgen straks niet meer mogelijk is en dat zij meer zelf moeten organiseren.

De Adviesraad richt zijn aandacht op de ontwikkeling en uitvoering van gemeentebeleid in het hele sociale domein. Het sociaal domein is breed. Daarom zijn er vier werkgroepen ingericht, één voor ieder terrein van het sociale domein, namelijk: Jeugd, Participatie, Wonen en Toegankelijkheid, Zorg en Welzijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk