Galecop volop in beweging!

De Stichting Wijkoverleg Galecop nodigt alle wijkbewoners uit voor het jaarlijkse Open Wijkoverleg op dinsdag 28 september om 20.00 uur in buurtcentrum De Boog aan het Thorbeckepark 183. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Het Wijkoverleg Galecop is met allerlei zaken bezig en wil de inwoners daarvan op de hoogte brengen. U kunt daarbij denken aan het verbeteren van de speelvoorzieningen in de buurt en wijk, de herinrichting van het winkelplein en de wijkschouw in samenwerking met de gemeente.Centraal deze avond staat het burgerinitiatief Galecopperzoom A2 en A 12. Het Wijkoverleg Galecop heeft het initiatief genomen om een burgerinitiatief in te dienen bij de gemeente Nieuwegein. In de wijkkrant die begin september huis aan huis is bezorgd leest u hier meer over. We willen u graag informeren over de stand van zaken, maar ook van u horen wat u er van vindt! Ook zal er iemand aanwezig zijn die u alles kan vertellen over de projecten Tijd voor Elkaar en Buurtbemiddeling.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk