Katern

Fracties Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bereiken akkoord

Op 20 juni benoemde het algemeen bestuur de nieuwe dagelijks bestuurders van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Voorafgaand aan de vergadering kwamen de dagelijks bestuurders (hoogheemraden) van het waterschap tot een akkoord. De fracties van Water Natuurlijk, BBB, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en Natuur en Landbouw slaan de komende vier jaar de handen ineen. De nieuw gevormde coalitie heeft de politieke ambitie om een forse stap op het gebied van duurzaamheid te zetten en heeft in het bijzonder oog voor het belang en de onzekerheid in het agrarisch domein.

Het akkoord
Waterverbinding: In vertrouwen kan veel. Het uitgangspunt van het akkoord is een actieve samenwerking met inwoners, (agrarisch) ondernemers, natuurbeheerders en medeoverheden. Zo komen de uitdagingen van agrariërs voor een groot deel overeen met de uitdagingen die het waterschap heeft en ziet de coalitie ook in de samenwerking met inwoners kansen. Samen zoeken naar oplossingen met respect voor mensen, dieren en alles wat groeit en bloeit.

Biodiversiteit, circulariteit, recreatie en dierenwelzijn krijgen een vaste plek in de afwegingen. Ook erkent de coalitie dat het waterschap een steeds urgentere rol krijgt in de grote opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Samen met inwoners en medeoverheden zoekt de coalitie de plekken waar het waterschap die rol nadrukkelijker kan oppakken. Tegelijkertijd realiseren de fracties zich dat niet alles maakbaar is en niet alles tegelijkertijd en overal kan. Het bestuur moet scherpe keuzes maken en prioriteiten stellen. Hoe de coalitie dit gaat doen? Lees het in het akkoord.

Voorafgaand aan de vergadering kreeg het algemeen bestuur expliciet de mogelijkheid om het akkoord zorgvuldig door te nemen en amendementen in te dienen. De fractie van Christen Unie(CU) maakte gebruik van deze mogelijkheid om het akkoord te verrijken via een amendement. Dit amendement is toegevoegd aan het akkoord na instemming van de meerderheid. Met deze mogelijkheid streefden de formerende fracties ernaar een zo breed mogelijk akkoord te bereiken.

Installatie nieuwe hoogheemraden
Tijdens de algemeen bestuursvergadering op 20 juni zijn de nieuwe bestuursleden officieel geïnstalleerd. De hoogheemraden van het dagelijks bestuur zijn:

  1. Els Otterman (Water Natuurlijk)
  2. Bert de Groot (Natuur en Landbouw)
  3. Nanda van Zoelen (PvdA)
  4. Gijs Stigter (BBB)
  5. Willem van der Steeg (PvdD)

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk