Fototentoonstelling: ‘Monumenten in Jutphaas en Vreeswijk’

In Museum Warsenhoeck heeft de Historische Kring Nieuwegein een nieuwe fototentoonstelling ingericht gewijd aan de rijks- en gemeentemonumenten van de voormalige dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Wist u overigens dat er in de gemeente Nieuwegein ruim 50 rijksmonumenten en ruim 40 gemeentemonumenten staan? Gezien dit grote aantal is de expo in twee gedeelten gesplitst. Tot begin september deel één van deze expositie, waarna vanaf medio september deel twee zal worden geëxposeerd.

In deel één wordt aandacht besteed aan panden aan o.m. de Utrechtsestraatweg, Overeind, Kerkveld, Galecopperdijk en aan de kastelen Rijnhuizen en Oudegein in Jutphaas, en voor Vreeswijk aan de Oude Sluis en Dorpsstraat. Een uniek beeld dus van de vroegere en nog bestaande bebouwing in de gemeente Nieuwegein.

De expositie is tot 23 augustus te bezoeken in museum Warsenhoeck aan de Geinoord 11, nabij kinderboerderij IJsselstee. De openingstijden zijn op woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur (in februari tot 16.00 uur).

Foto: Het waarschijnlijk 19e eeuwse bakhuis ten oosten van boerderij Oortmanshoeve aan de Malapertweg

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk