Fototentoonstelling Blokhoeve, Galecop en Huis de Geer

Op zondag 4 maart wordt op de hilde van Museum Warsenhoeck een nieuwe fototentoonstelling geopend, verzorgd door de Historische Kring Nieuwegein. De tentoonstelling toont oudheden uit de wijken Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer.

Tegenwoordig zijn dit woonwijken, maar in vroegere tijden zag het hier heel anders uit. In Galecop zijn in het verleden opgravingen gedaan door de werkgroep Cultuurhistorie van de Historische Kring Nieuwegein. Van die vondsten zijn prachtige foto’s te zien op deze tentoonstelling, bijvoorbeeld een Baardmankruikje dat gedateerd wordt tussen 1650 en 1700. Ook stonden in Galecop de boerderijen ‘Vee en Bouwlust’ en ‘Het Misverstand.’ Tegenwoordig is op het voormalige terrein van ‘Vee en Bouwlust’ het complex ‘Boerderij Bos’ gevestigd. Afkomstig uit Boerderij ‘Het Misverstand’ is in Museum Warsenhoeck een prachtig tegeltableau te zien. Ook heel bijzonder is het Cunera Pelgrimsinsigne uit omstreeks 1450.

In de wijk Blokhoeve stond de boerderij ‘Blokhoeve.’ In de loop der jaren is deze boerderij diverse keren verbouwd, tegenwoordig is de naam van de voormalige boerderij ‘Green Village’, ook daar zijn vele foto’s van te zien. Aangrenzend aan de wijk Blokhoeve vindt men de wijk ‘Huis de Geer.’ Deze naam is genoemd naar de gelijknamige buitenplaats die hier heeft gestaan. Ook hiervan zijn diverse foto’s te zien op deze fototentoonstelling.

U kunt deze tentoonstelling zien vanaf 4 maart t/m 4 juli 2018 in Museum Warsenhoeck aan het Geinoord 11, in Nieuwegein. Museum Warsenhoeck is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Op de foto: Woningen aan de Utrechtsestraatweg in de wijk Huis de Geer op een foto uit 1930. De wijk werd gebouwd in verband met de opkomst en expansie van scheepswerf en machinefabriek De Liesbosch. Links op de voorgrond de watertoren die diende voor de watervoorziening voor kwekerij Hakkert.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk