Flat Nijpelsplantsoen maakt plaats voor woontoren en 40 sociale huurappartementen

Dag in, dag uit werkt woningcorporatie Woonin aan meer én betere woningen in o.a. Nieuwegein. ‘Met de ambitie voor het Nijpelsplantsoen in Jutphaas/Wijkersloot laten we zien hoe we dat doen’ aldus Woonin.

Afgelopen week bereikte de woningcorporatie een mooie mijlpaal. Om het groot onderhoud en de verbeteringen aan drie van de vier flats te mogen uitvoeren, moet 70% van de bewoners het eens zijn met de plannen. Vorige week behaalden zij het draagvlak voor het onderhoudsplan. Dat betekent dat na jaren van voorbereiding weer een stap verder gegaan kan worden richting de uitvoering.

De bewoners van de flats zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de uitslag van de draagvlakmeting. De komende weken gaat Woonin verder met voorbereiden en de bewoners te begeleiden. ‘In april wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden en in september dit jaar starten we bij flat 2 met de aanpak van de galerij en de rest van de werkzaamheden’ aldus Woonin.

Het toekomstplan van het Nijpelsplantsoen bestaat uit groot onderhoud met verbeteringen aan drie flats. Bijzonder aan dit project is dat de complete galerij wordt vervangen en verbreed. ‘Per flat zijn we van begin tot eind bijna een jaar bezig. Dat betekent dat de laatste flat in 2027 klaar is. Een flat gaan we slopen. Hiervoor in de plaats bouwen we een woontoren en een galerijflat met ongeveer 160 appartementen. Op een naastgelegen kavel bouwen we nog eens 40 sociale huurappartementen’ zo laat de woningcorporatie in een reactie weten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk