Financiële Avond van de Raad op 24 juni

Aankomende week staan er twee Avonden van de Raad op de agenda. Woensdag 24 juni staat in het teken van de financiële stukken. De volgende onderwerpen staan dan op de agenda:

  • Jaarrekeningstukken 2019 en jaarstukken 2019 Grondbedrijf
  • Koersnota

Jaarrekening 2019
Met de jaarstukken 2019 legt het college aan de gemeenteraad verantwoording af over het gevoerde beleid en het financieel beheer in 2019. (Het uitgangspunt over het gevoerde beleid start met de programmabegroting 2019-2022). De jaarstukken worden gecontroleerd door de accountant, die in dienst van de gemeenteraad deze controle verricht. De accountant maakt hierbij een verslag met haar bevindingen en geeft een goedkeurende verklaring over het gevoerde beleid van de gemeente.

Jaarstukken Grondbedrijf
De jaarstukken van het grondbedrijf over het jaar 2019 geven inzicht hoe het staat met de financiële positie van het Grondbedrijf over het afgelopen jaar. Per grondexploitatie wordt een afzonderlijke toelichting gegeven.

Koersnota
In de Koersnota wordt door het college zoveel mogelijk alle uitgangspunten en ontwikkelingen als input voor de begroting 2021 (over de periode 2021-2024) opgenomen. De gemeenteraad krijgt een beeld over wat er allemaal aan nieuwe ontwikkelingen gaat komen; aan nieuw beleid, nieuwe regelgeving, verplichte taken, beleidsintensiveringen en wat het gaat kosten.

Meespreken
Beide onderwerpen worden raadsvoorbereidend besproken. Dit betekent dat je kunt meespreken bij het onderwerp. Melden kan tot uiterlijk 24 uur van te voren via griffie@nieuwegein.nl.

Tot slot
Alle vergaderstukken zijn hier te vinden en live meekijken kan woensdag via deze livestream.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren