Fietstocht moet maatregelen tegen klimaatverandering inzichtelijk maken

In het kader van de klimaatweek, die duurt van zaterdag 30 oktober tot en met vrijdag 5 november, organiseert Samen Duurzaam Nieuwegein (SDN) een klimaatfietstocht langs plekken in Nieuwegein waar al actief maatregelen worden genomen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Het thema van de klimaatweek is: ‘Je ziet het niet maar het is er wel!’

Klimaatverandering is een feit en ook Nieuwegein moet zich daarop voorbereiden. Gelukkig wordt al het nodige gedaan om de gevolgen van de veranderingen op te vangen. Om dat zichtbaar te maken voor de inwoners zal deze fietstocht worden gehouden op zaterdag 30 oktober van 10.00 uur tot ca. 12.30 uur. De fietstocht start bij het Milieu Educatie Centrum (MEC) en eindigt op de het klimaatplein bij Groenrijk Baars aan de IJsselsteinseweg.

Op diverse plekken in Nieuwegein wordt al gewerkt aan het opvangen van de klimaatveranderingen. Denk daarbij aan warmte/koude opslag, groene gevels, gescheiden rioleringssystemen, wadi’s, vilt in de bestrating, sedumdaken etc. Op de locaties die worden bezocht geeft SDN een toelichting op wat er precies gebeurt en hoe dat bijdraagt aan het opvangen van de klimaatveranderingen.

Geïnteresseerden voor de fietstocht op zaterdag 30 oktober kunnen zich aanmelden bij Samen Duurzaam Nieuwegein via het e-mailadres: info@samenduurzaamnieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk