Feestelijke heropening Anna NEXT VMBO!

Op 28 september 2016 organiseert het Anna van Rijn College de onderwijsconferentie ‘sociale (on) gelijkheid en onderwijs’ ter gelegenheid van de heropening van het vernieuwde Anna NEXT VMBO aan de Harmonielaan in Nieuwegein.

Een heropening die voor Nieuwegein en omgeving van belang is. Het bedrijfsleven in onze regio is bij uitstek gebaat bij een sterk en beroeps- georiënteerd VMBO met een logische aansluiting op het MBO en uiteindelijk….naar het werkveld. Die vorm van onderwijs is de kracht van het vernieuwde Anna NEXT VMBO. Een breed beroepsgericht college met, in hetzelfde gebouw, de ICT Academy van het ROC Midden Nederland. Dat staat garant voor een logische doorlopende leerlijn van klas 1 in het voortgezet onderwijs tot de afsluiting in het MBO.

Ter gelegenheid van deze feestelijke heropening wordt door een aantal sprekers met kennis en ervaring in voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs het vergrootglas gelegd op de betekenis van ‘sociale (on) gelijkheid en onderwijs’, en uiteraard hoe goed onderwijs een bijdrage kan leveren aan het wegnemen van barrières die ongelijkheid in de hand werken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk