Feestelijke bijeenkomst participatieverklaring statushouders

Nieuwkomers in een vroeg stadium van de inburgering bekendmaken met de normen, waarden en spelregels in de Nederlandse samenleving. Dat is het doel van het zogenaamde participatieverklaringstraject. Het traject wordt afgesloten met een ondertekening. Wethouder John van Engelen, verantwoordelijk voor de coördinatie van de integratie van statushouders in Nieuwegein: “Hiermee verklaart de nieuwkomer kennis te hebben genomen van de waarden en regels van de Nederlandse samenleving, deze te respecteren en actief een bijdrage te willen leveren aan die samenleving”. Bijna zeventig statushouders ondertekenden afgelopen maandag 24 september deze verklaring tijdens een feestelijke bijeenkomst. Een bijzonder moment.

Vanaf eind 2017 moeten mensen die beginnen met inburgeren een participatieverklaringstraject (PVT) doorlopen, en een “participatieverklaring” tekenen. Het participatieverklaringstraject is onderdeel van de inburgering en daarmee verplicht. Het gaat om waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Het Rijk heeft deze verplichting tot het volgen van een PVT opgelegd en de uitvoering belegd bij de gemeenten. De gemeente Nieuwegein heeft de feitelijke uitvoering en het opzetten van de trajecten belegd bij VluchtelingenWerk Nieuwegein.

Voor wie?
Het participatietraject is bestemd voor nieuwkomers in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioen/AOW gerechtigde leeftijd, die op of na 1 oktober 2017 beginnen met inburgeren. Zij dienen te zijn ingeschreven bij de gemeente en hebben vanaf het moment van inschrijving een jaar om alle bijeenkomsten en activiteiten in het participatieverklaringstraject te volgen. Hebben zij binnen een jaar het hele traject doorlopen dan mogen zij de participatieverklaring tekenen.

Wat houdt het in?
Statushouders volgen drie bijeenkomsten bij Vluchtelingenwerk (Vitras) over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Daarnaast wordt uitleg over de grondwet gegeven, het verschil tussen democratie en een rechtstaat besproken en het belang van verkiezingen aangegeven. Daarnaast maken ze kennis met het leven in Nieuwegein. In dit onderdeel gaan statushouders individueel langs bij een aantal organisaties in Nieuwegein om kennis te maken met deze organisaties.

2 thoughts on “Feestelijke bijeenkomst participatieverklaring statushouders

  1. John

    Verspilde moeite,tijd en geld van de gemeenschap.
    Dat is mijn mening

  2. Anneke

    Effect is maar heel tijdelijk, zolang ze er voordeel bij hebben

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren