Familieleden en partners van mensen met een Manisch-depressieve

Op 10 september a.s. wordt voor deze mensen een informatieavond gehouden verzorgd door een psychiater en psychiatrisch verpleegkundige van Altrecht. Zij vertellen over oorzaken en kenmerken van MDS en over vooruitzichten voor de toekomst. De bijeenkomst wordt gehouden aan de Tolsteegsingel 2A te UTRECHT van 19.00 tot 21.00 uur. Deelname is gratis.

Tevens start 8 oktober een ondersteuningsgroep voor partners en familieleden die handreikingen biedt in het omgaan met het gedrag van degene met MDS. Deelname van de 5 bijeenkomsten is f.25,00 per persoon. Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen. De ondersteuningsgroepen worden gehouden aan de Nieuwe Houtenseweg 2 in UTRECHT. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Preventie van Altrecht, telefoon 030-69 991 50. Wilt u meer weten over Altrecht? klik hier om naar Altrecht tegaan

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk