Extra investering van 16 miljoen voor vernieuwing sneltram

De vernieuwing van de sneltram tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein vergt een extra investering van 16 miljoen euro, wat leidt tot jaarlijkse afschrijvingslasten van 0,53 miljoen euro. Tot die conclusie komt de provincie Utrecht nadat ze het oorspronkelijke krediet van 141 miljoen euro opnieuw onder de loep heeft genomen.

Tijdens de zomermaanden van 2020 wordt de trambaan in IJsselstein en Nieuwegein-Zuid vernieuwd. Bovendien worden dan alle haltes van de sneltram aangepast aan de komst van nieuwe lagevloertrams. Als die vernieuwing gereed is, wordt de tram aangesloten op de Uithoflijn, waardoor er één geïntegreerd regionaal tramsysteem van IJsselstein tot de Uithof ontstaat.

Kwaliteit en toegankelijkheid
Afgelopen mei meldden Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten dat er onvoorziene meerkosten bij de renovatie waren. De redenen waren dat de marktsituatie voor spoorwerk is veranderd en dat extra geld nodig was voor risico-reservering, nacht- en weekendwerk en nieuwe halteconstructies. Die meerkosten werden toen geraamd op 15 tot 20 miljoen euro. Sindsdien is het definitief ontwerp vastgesteld en is gekeken waar nog op bespaard zou kunnen worden. Op basis daarvan vragen Gedeputeerde Staten nu aan Provinciale Staten 16 miljoen euro extra.

Verdere besparingen waren op zich mogelijk, bijvoorbeeld door het vervangend busvervoer tijdens de renovatie te beperken. Ook waren technische aanpassingen mogelijk. Maar Gedeputeerde Staten kiezen daar niet voor, omdat die afdoen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het tramvervoer.

Tram voor de toekomst
Gedeputeerde Dennis Straat: ‘’De renovatie kost aanzienlijk meer dan gedacht. Maar de reizigers mogen daar niet de dupe van worden. Daarom bezuinigen wij niet op vervangend busvervoer als de trams niet rijden. We houden ook vast aan de eisen voor de toegankelijkheid van de haltes voor mindervalide reizigers. Met deze extra investering maken we een regionale tram voor de toekomst mogelijk die veilig, betrouwbaar en toegankelijk is.”

Gedeputeerde Staten stelt daarnaast voor om de tramhalte Merwestein op de lijn naar Nieuwegein-Zuid te heffen en die niet te renoveren. Uit onderzoek blijkt dat die tramhalte met 100 instappers per dag heel weinig wordt gebruikt en dat die situatie waarschijnlijk niet verandert. Dat onderzoek was niet opgezet om de meerkosten van de renovatie te drukken. Het opheffen zorgt wel voor een besparing van 1 miljoen euro. Die is verwerkt in de kredietaanvraag van 16 miljoen euro.

Nieuwegein-City
Provinciale Staten beslissen op 24 september over het extra krediet voor de renovatie. De provincie heeft daarnaast met de gemeente Nieuwegein afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Nieuwegein City tot een volwaardig OV-knooppunt. Als gevolg daarvan kan de tramhalte worden verplaatst en zou een gedeelte van de trambaan kunnen worden verlegd. Deze investeringen vallen buiten de renovatie. Provincie en gemeente nemen daarover later dit jaar een aparte besluit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren