Expositie ‘Van KERK tot ZERK’

Woensdagmiddag 8 november is in Museum Warsenhoeck een nieuwe expositie geopend, met als titel ‘Van KERK tot ZERK.’ De gasten die voor de opening waren uitgenodigd, kwamen het museum binnen onder een baldakijn, ook wel processiehemel genoemd. Dat baldakijn werd vroeger gebruikt als er in Vreeswijk in en rond de Barbarakerk een processie was, bij voorbeeld op Sacramentsdag. De vaandels die ook in zo’n processie werden meegedragen, hangen nu boven de vitrines in het museum. De vitrines zelf zijn opgesteld in een halve cirkel, in de vorm van een priesterkoor van een kerk. In de vitrines liggen zowel voorwerpen afkomstig van de historische kerken van Vreeswijk en Jutphaas als van Nieuwegeiners die bij de geloofsgemeenschappen van die kerken horen en hoorden.

Aanleiding voor de expositie is dat het 600 jaar geleden is dat Klooster Nazareth in ’t Gein werd gesticht. Daaraan is al in het begin van de zomer aandacht besteed met een theatervoorstelling in DE KOM door de talentenklas van DE KOM. Om de mogelijke plaats waar het klooster en/of de klossterkerk stond aan te geven is er, zichtbaar vanuit het wandel- en fietspad, van wilgenstokken een kunstzinnig bouwwerk gemaakt dat de verzonken kerk weergeeft. De beleving van religieus erfgoed door Nieuwegeiners-van-nu is ook een centraal thema in de expositie. De tentoonstelling geeft zowel een beeld van het erfgoed van kerken zelf als van de verschillende voorwerpen bij mensen thuis die de betrokkenheid bij hun geloof en hun geloofsgemeenschap illustreren. Waar voor de protestantse kerken het Woord en de Bijbel centraal staan, is dat bij de katholieken het vieren van de sacramenten.

Kerkboeken en bijbels, brochures en wandspreuken, zangbundels, diploma’s van de zondagsschool, boeken ter voorbereiding van de Eerste Communie getuigen van een levenslange verbinding met de eigen kerk. Net zoals de bidprentjes of gedachtenisprentjes, die staan voor aandacht voor het eind van het leven en de herinnering aan het leven. Daartussen zijn er wijwaterbakjes, rozenkransen, reisrelikwieën, pelgrimsinsignes, scapulieren en medailles, heiligenbeelden en niet te vergeten de kerststal. Die laatste wordt pas in december aan de expositie toegevoegd. Al die voorwerpen getuigen van de vrome toewijding van veel mensen, met elkaar en met de kerk. Van alle kerken wordt ook het orgel in beeld gebracht en op de monitor zijn ze ook te horen.

Bij alle kerken hoorde of hoort een kerkhof. Die horen beslist ook bij ons Nieuwegeins erfgoed, het Kerkveld is immers het oudste van de provincie. De oudste grafsteen van de begraafplaats aan de Gildenborglaan dateert van 1613. De luchtfoto van Noorderveld laat zien hoe fraai de landschappelijke structuur van deze begraafplaats is, waarover de gemeentebesturen van Jutphaas en Vreeswijk al voor 1971 met elkaar overlegden.

Museum Warsenhoeck is ‘s-winters open elke woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 16.00 uur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk