Expositie ’50 jaar gemeenteraad’ in Museum Warsenhoeck

Op zaterdag 12 maart om 15.00 uur zal burgemeester Frans Backhuijs in Museum Warsenhoeck een nieuwe expositie openen. De expositie 50 Jaar Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen is het slotakkoord van alle activiteiten die de Historische Kring Nieuwegein in het afgelopen jubileumjaar heeft laten zien. De expositie loopt door tot en met zondag 11 september 2022.

De expositie kende al een aanloop met een kleine deeltentoonstelling aan de expositiewand van de 2e verdieping. Daar werden portretten getoond van alle Nieuwegeinse burgemeesters met een korte levensbeschrijving en de geschiedenis(sen) van de ambtsketen van de burgemeester.

In museum Warsenhoeck wordt aandacht geschonken aan activiteiten van raadsleden en wethouders in de afgelopen 50 jaar. En natuurlijk aan initiatieven van particulieren en organisaties waaraan gemeentelijke steun is gegeven. Aan de hand van ongeveer vijftig voorwerpen worden uiteenlopende Nieuwegeinse gebeurtenissen belicht waarbij een wethouder en een raadslid een rol speelden.

De raadszaal is in de afgelopen 50 jaar ook een aantal keren van plaats en vorm veranderd. Wie kent nog de raadszaal in de noodbouw van het gemeentehuis? Wie weet nog hoe het gemeentehuis aan de Raadstede er uit zag?

Er zijn ook herinneringen aan individuele ervaringen in een gemeentehuis, een raadhuis, het Stadshuis. Wie is als laatste getrouwd in het Raadhuis van Vreeswijk? Wie in het stadhuis van Jutphaas? Op onze oproep in Kontakt/De Molenkruier hebben Nieuwegeiners gereageerd met foto’s en verhalen. Die worden getoond in combinatie met foto’s van gebouw of trouwzaal.

Er zijn natuurlijk meer verhalen te vertellen. De Historische Kring Nieuwegein wil graag verhalen en foto’s verzamelen die het bewaren waard zijn. Combineer een bezoek aan de expositie met het aanleveren van een eigen verhaal, foto of voorwerp. Of neem daarvoor contact met ons op via exposities@museumwarsenhoeck.nl

De openingstijden van Museum Warsenhoeck zijn op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Het Museum is te vinden in het Natuurkwartier naast de kinderboerderij aan de Geinoord 11 te Nieuwegein. Let op: auto’s kunnen alleen geparkeerd worden bij Jack’s Grillhouse.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk