Katern

Excursie naar de Everdinger Waarden

Het IVN, Instituut voor natuureducatie & duurzaamheid, organiseert op zondag 9 juni om 14.00 uur een excursie door de Everdinger Waarden. Langs de Lekdijk tussen Everdingen en Culemborg is vrij recent een nieuw natuurgebied ontstaan. Wat voorheen grasland was in de uiterwaarden van de Lek, heeft de kans gekregen om zich als natuur te ontwikkelen.

In het kader van het beleidsplan ‘Ruimte voor de Rivier’ is eind vorige eeuw besloten om het verbeteren van de waterafvoer van de rivieren in Nederland samen te laten gaan met natuurontwikkeling; dit is ook in de Everdinger Waarden gebeurd. In de uiterwaarden zijn nevengeulen gegraven om zo natte moerasachtige gebieden te laten ontstaan. Kwelwater komt hier naar boven. Door het veranderde gebiedsbeheer is de plantendiversiteit toegenomen; zeldzame planten zijn opgekomen, zoals esparcette, ratelaar, echte koekoeksbloem en moesdistel. In de nevengeulen en op drooggevallen stukken komen veel vogelsoorten foerageren.

Deze, door het IVN georganiseerde, wandeling loopt over de oude zomerdijk en start om 14.00 uur bij de parkeerplaatsen bij de ingang van het natuurgebied (oostelijk tegenover de kerk van Everdingen, adres: Lekdijk 27). Verzamelen bij Jacks Grillhouse aan het Parkhout 2 in Nieuwegein en om 13.30 uur wordt er vertrokken per auto. Deelname aan de excursie is gratis; een kleine vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten is natuurlijk welkom. Het is niet nodig om zich van tevoren aan te melden. Voor informatie kunt u bellen naar de volgende IVN-gidsen: Karin Lenten (030 – 6888743) en Ineke Blijleven (06-10094373).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren