Evenementenorganisatoren delen initiatieven voor de stad

Het jaarlijkse evenementenplein vond afgelopen woensdag 22 januari plaats in het Fletcher hotel. Organisatoren van evenementen komen jaarlijks op uitnodiging van de gemeente bijeen om te netwerken, ideeën uit te wisselen en kennis op te doen. Dit keer stond de avond in het teken van promotie van Nieuwegein, veiligheid, gezondheidskundige zorg en alcoholpreventie.

Vergunningen en veiligheid
Willie van Dam, evenementencoördinator bij de gemeente, trapte de avond af met een korte update over de actuele ontwikkelingen rondom vergunningverlening en evenementenveiligheid. De gemeente ziet de hele stad als ‘evenemententerrein’. Met eenvoudige richtlijnen wil de gemeente organisatoren stimuleren en voldoende vrijheid bieden.

Ideeën vlogen door de lucht
Medewerkers van bureau Buhrs namen het stokje van de evenementencoördinator over en stelde de organisatoren de vraag hoe hun evenementen bijdragen aan het ‘merk’ Nieuwegein en hoe ze hiermee Nieuwegein verder op de kaart zetten. De ideeën werden op papier gezet en als ludieke actie naar de voorkant van de zaal gericht. De ideeën vlogen daarmee letterlijk door de lucht. Eén van de genoemde ideeën is het organiseren van een monumentendag. Ook de bestaande sluizenloop werd genoemd. De voorstellen worden meegenomen in het citymarketingplan ‘Nieuwegein op de kaart’ waar met bewoners en ondernemers aan gewerkt wordt.

EHBO en alcoholpreventie
Het thema gezondheid kwam terug in de presentaties van het Rode Kruis Nieuwegein en Jellinek. Het Rode Kruis vertelde over welke inzet van EHBO voor welk type evenement van belang kan zijn en hoe ondernemers een aanvraag kunnen indienen. Jellinek bracht het onderwerp alcoholpreventie aan de orde. Hoe voorkom je dat jongeren onder de 18 alcohol kunnen krijgen? En wat doe je als iemand teveel gedronken heeft? Met de tips en de aangereikte handvatten konden de ondernemers vervolgens met elkaar in gesprek tijdens de afsluitende netwerkborrel.

Samen werken aan aantrekkelijke evenementen
De gemeente wil partijen met initiatieven voor evenementen bij elkaar brengen, stimuleren en ondersteunen. Het doel daarvan is een breed aanbod van aantrekkelijke en veilige evenementen in Nieuwegein voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Want: evenementen brengen levendigheid in de stad, maken deze plezieriger om in te wonen, interessanter om in te werken en leuker om te bezoeken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk