Evaluatie projecten sociale activering

In het kader van een landelijke stimuleringsregeling sociale activering zijn door Nieuwegein met ingang van het jaar 2000 twee projecten in uitvoering genomen vor cliënten van de Sociale dienst, te weten “Onderzoek t.b.v. verwijzing activerend interview” en “Ontwikkeling van een digitale sociale kaart”.

Het college heeft de verantwoordingsverslagen van de projecten vastgesteld, waarin de resultaten van de projecten worden verantwoord. Deze zullen worden voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk