Evaluatie project Samenspel

Onder de naam Project Samenspel is in 1999 is in de wijk Jutphaas/Wijkersloot een samenwerkingsverband gestart tussen basisscholen de Klimop, de Schakel en de Beatrixschool, Stichting Welzijn Nieuwegein en Kinder Opvang Brummi. In het kader daarvan worden buitenschoolse opvang (professionele opvang) en naschoolse activiteiten aangeboden aan kinderen van 4 tot 12 jaar uit de wijk. Het betrof een pilotproject waarvan de financiering 31 december 2002 afloopt.

Na een evaluatie van het project heeft het college besloten dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om het project in de huidige vorm voort te zetten. Er is echter wel een toekomst voor de verschillende onderdelen. De bso wordt in ieder geval voortgezet tot 31 december 2003 en uiterlijk 1 maart 2003 zullen er nieuwe voorstellen komen voor naschoolse activiteiten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk