Enthousiasme voor de aantrekkelijke stad

In de afgelopen periode zijn er belangrijke ontwikkelingen in gang gezet om onze stad meer smoel te geven en een eigen identiteit. De afgelopen raadsvergadering hebben wij besluiten genomen over het natuurkwartier.Met het vormen van het natuurkwartier willen wij een aantrekkelijk buitengebied maken voor jong en oud. Een gebied waar op een speelse manier een kinderboerderij, historische exposities, natuur- en milieueducatie, een wipwatermolen aanlegfaciliteiten voor rondvaartboten en allerlei particuliere initiatieven worden samengebracht. In het park wil de VVD meer.Eind vorig jaar hebben wij samen met CDA en PVDA ingezet op het totale park. Wij willen het park oppimpen, het moet voor ons een gebied worden dat door zijn aankleding uitnodigt tot buitenrecreatie en allerlei happenings, wij zien ook kansen voor de sport in Parkhout en de omvorming van het sterk verrommelde gebied rond de tramhalte bij het sportpark tot een aantrekkelijk woongebied. In de buitenlucht bieden wij dan recreatie, cultuur, sport en educatie. Een gecombineerde natuurijsbaan/skate/skeelerbaan hoort daar beslist in wat betreft de VVD. In de afgelopen week werd het politieke beeld beheerst door de krachtmeting tussen diverse oppositiepartijen en het college in een extra raadsvergadering over de binnenstad.De wethouder kreeg daarbij brede steun vanuit de raad, ook van een aantal oppositiepartijen. Een motie van treurnis werd verworpen, waarbij 1 van de indieners zijn steun aan deze motie staande de raad zelfs introk. Voor de VVD waren de toezeggingen van de wethouder om de basisgegevens van de binnenstad verder op orde te brengen en een gedegen risicoanalyse uit te voeren op financiële herijking die wij als raad in januari hebben vastgesteld afdoende. Voor de VVD was de mededeling dat de Raad van State de laatste bezwaren tegen het bestemmingsplan Binnenstad (een belangrijk juridisch risico, waarnaar mij fractiegenoot Edwin van Straten vroeg) van tafel heeft gehaald echter ook van groot belang. Een grote juridische hobbel is nu genomen.Op dit nu vaststaande bestemmingsplan kunnen bouwvergunningen afgegeven gaan worden. De spa kan dan echt de grond in. De ruimte om er te bouwen is er – zoals U wellicht gezien heeft – volop. Afgelopen week presenteerde diverse commerciële partners hun plannen met het Stadskwartier en werd het te bouwen Stadshuis gepresenteerd aan de Nieuwegeinse bevolking.Er waren opvallend veel mensen aanwezig bij die presentaties op Cityplaza. De plannen en de presentaties vielen duidelijk in de smaak. In oktober 2007 constateerde ik een voorzichtige kentering in de tot dan toe kritische publieke opinie. Nu het aantrekkelijke stadshart dichterbij komt ontmoeten wij steeds meer enthousiasme. Als volwassen stad kunnen we hier met enige trots mee voor de dag komen. Een echt stadscentrum waar je kunt winkelen, naar de schouwburg kunt, naar een gezellig restaurantje, waar gewerkt wordt en waar je bovenop al die faciliteiten ook nog fantastisch kunt wonen, daar bind je de Nieuwegeiner mee, zeker als je ook het stadspark sterk verbetert.Voor ons is het nu een kwestie van doorpakken. In het stadscentrum en in en om het park werken wij met heel veel partijen en Nieuwegeiners samen om deze gebieden ieder op hun eigen manier aan de Nieuwegeiner terug te geven.Johan Gadella, fractievoorzitter VVD

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren