Katern

Energietoeslag voor 2023

Er komt weer een (eenmalige) Energietoeslag voor 2023 voor inwoners met een laag inkomen. De Tweede Kamer heeft de wet hiervoor nu goedgekeurd. Welke inkomensgrens en de voorwaarden waar u aan moet voldoen om Energietoeslag te ontvangen, gaat de gemeente komende tijd bepalen in het beleid. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) regelt de uitbetaling en hoopt op zijn laatst eind december 2023 de Energietoeslag uit te keren aan inwoners in de gemeente Nieuwegein. Voor inwoners van Nieuwegein is de Energietoeslag € 800,-.

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: “De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan voorheen. Met de energietoeslag hebben we mensen vorig jaar gericht kunnen helpen om het hoofd boven water te houden. Gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om dit mogelijk te maken en ik ben hen zeer dankbaar dat zij bereid zijn om dit deze winter nogmaals te doen.”

Studenten
Het wetsvoorstel die begin deze maand is aangenomen door de Tweede Kamer kent daarnaast een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.

Persoonlijk bericht als u eerder Energietoeslag kreeg
Zodra er meer bekend is over de uitbetaling en het aanvragen van de Energietoeslag, zullen de gemeente en de WIL het nieuws op hun website bekend maken. Kreeg u al eerder Energietoeslag via WIL? Dan krijgt u een brief als we meer weten. De uitbetaling gaat meestal automatisch. Uiterlijk eind december wordt de uitbetaling gedaan voor de mensen deze die al eerder Energietoeslag ontvingen.

Krijgt u straks geen brief over automatische uitbetaling van de Energietoeslag 2023? En denkt u dat u er wel recht op heeft? Dan kunt u de Energietoeslag later dit jaar bij WIL aanvragen. Het vraagt tijd om informatie uit te wisselen met diverse organisaties. DE gemeente Nieuwegein roept op om dan geduld te hebben en hoopt op begrip.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk