Elf populieren moeten verdwijnen langs trambaan vanwege ‘brandgevaarlijke’ pluisjes

De gemeente Nieuwegein is van plan om elf populieren in de wijk Doorslag te verwijderen. Tot ongeloof van sommige omwonenden, die stellen dat de kap in strijd is met het beleid van de gemeente.

Waarom moeten de bomen weg? De pluisjes die ongeveer twee weken per jaar van de bomen afkomen, smeulen soms weg door een weggegooide sigaret. De brandweer is weleens uitgerukt om de pluisjes te komen blussen. De pluisjes zorgen bovendien voor overlast bij buurtbewoners.

De rij bomen langs de trambaan zorgt volgens de gemeente voor een ‘onveilige situatie’ voor de langsrijdende trams. Het ontstane brandgevaar, de overlast en de onveilige situatie voor de trams rechtvaardigt de kap, zegt de gemeente.

Het college gaat hiermee in tegen de conclusies van haar eigen bomenrapport, waarin is gekeken of het noodzakelijk is om de bomen te kappen. De conclusie van het rapport is helder: deze moeten blijven staan. De uitkomsten van een dergelijk rapport zijn bindend.

Omdat de kap van de bomen volgens Nel Meijer, voorzitter van het wijkplatform Doorslag en buurtbewoner Elise, in strijd is met de regels van de gemeente, hebben zij de gemeente om opheldering gevraagd.

Gemeente legt bomenrapport naast zich neer
Het college legt de conclusies van het bomenrapport naast zich neer, omdat er sprake zou zijn van een ‘uitzonderlijke situatie’, zegt de gemeente tegen RTV Utrecht. De situatie is uitzonderlijk omdat het hierbij gaat om het brandgevaar van de losgekomen pluisjes en de risico’s die de bomenrij – op het moment dat er takken afbreken – met zich meebrengt voor langsrijdende trams. Zaken die volgens de gemeente niet zijn meegenomen in het bomenrapport. Bovendien is een meerderheid van de buurt voor de bomenkap.

Volgens Meijer en Elise is van een onveilige situatie voor de trams geen sprake. Samen wandelen ze onder de bomen in de buurt van de trambaan, als er een tram langsrijdt. Meijer: “Zie je? De bomen komen nieteens in de buurt van de tram. Het is hoogstens één tak die ze moeten snoeien”, verzucht Meijer. “Als je ziet wat voor prachtige bomen dit zijn en wat voor enorm dunne bomen ervoor terugkomen. Dat is toch treurig?”

Geen brandgevaar
Meijer en Elise blijven benadrukken dat de overlast zich beperkt tot een periode van twee weken per jaar; alleen dan komen de pluisjes los. Volgens Meijer en Elise is er geen sprake van brandgevaar en komt de brandweer vrijwel altijd voor niets. Dit komt hooguit één of twee keer per jaar voor en als het regenachtig is helemaal niet, stellen zij. Meijer: “Het was één keer echt nodig. Toen ging het om een stapel droog tuinafval die door bewoners in de gemeentegrond was neergegooid.” Normaal gesproken zijn de pluisjes ongevaarlijk, stelt Meijer. “Heel soms gaan de pluisjes smeulen door en sigaret, maar doven deze direct weer uit. Uit onwetendheid bellen de mensen de brandweer, die dan voor niets komt.”

Minder groene toekomst
De beslissing om over te gaan tot de kap van de bomen is volgens Meijer en Elise veel te makkelijk genomen, nadat de gemeente twee jaar eerder ook al bomen in de buurt verwijderde. Meijer en Elise benadrukken dat de desbetreffende bomen volgens de bomenrapportage nog een levensduur van meer dan vijftien jaar hebben. Dit zegt alleen niets over het mogelijke gevaar dat ontstaat door het behouden van de bomen.

In de wijk Doorslag zijn het afgelopen jaar meer dan 110 bomen gekapt of worden nog gekapt. Hier komen vijftig vervangende bomen voor terug. De gemeente zegt dit te doen omdat het alleen gezonde en ongevaarlijke bomen wil behouden. De desbetreffende elf populieren zijn er nog bijgekomen. (cijfers over hoeveel er terug zijn gepland hier..)

Elise is bang dat de groene buffer en de natuurlijke geluidsbarrière, tussen de huizen, de A2 en de tramlijn, verdwijnt. Net als de CO2 absorberende functie van de bomen.

“Ik ben hier twintig jaar geleden komen wonen voor deze groene oase; het is een uniek stukje. Je ziet het groene gebied steeds verder afbrokkelen. Het is de manier waarop dit gebeurt, dat een ingrijpende beslissing zo makkelijk wordt genomen”, zegt Elise. “What’s next?”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk