Eerste BLOOMS Award voor Richard Rietveld van OBS De Veldrakker

Deze week nam een verraste Richard Rietveld op OBS De Veldrakker de allereerste BLOOMS Award van Stichting Robijn in ontvangst. Hij kreeg de award omdat hij was verkozen tot ‘student die het meest tot bloei was gekomen in het afgelopen schooljaar’. Richard, die over het algemeen zijn woordje wel klaar heeft, was sprakeloos dat hem deze eer te beurt viel. Hij kreeg niet alleen een mooie plaquette en een lovend juryrapport overhandigd, maar ook een cheque van € 500,- netto.

In het juryrapport staan lovende woorden over de ontwikkeling die Rietveld heeft doorgemaakt in het afgelopen schooljaar dat door corona steeds weer nieuwe uitdagingen kende. Waar velen studievertraging opliepen, wist hij zijn studie zelfs te versnellen. Verder roemt de jury hem om het goede oog dat hij heeft voor de leerlingen en hun behoeftes bij het leren.

De BLOOMS Award is in september 2020 in het leven geroepen als dank aan Ed Booms, mede-oprichter van Stichting Robijn, die op dat moment met pensioen ging. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de student die bij Stichting Robijn het meest tot bloei is gekomen. “Het gaat ons dus niet om de student die de hoogste cijfers heeft gehaald”, aldus Booms, die zelf in de jury zit.

“De criteria die wij hebben opgesteld voor het winnen van de award, hebben te maken met bloei, ontwikkeling, potentie, onderscheidend vermogen en het aangaan van goede band met leerlingen, collega’s en ouders.” Naast Rietveld waren er vijf andere stagiairs van de Robijnscholen genomineerd.

Richard Rietveld (rechts) van de OBS De Veldrakker neemt de allereerste BLOOMS Award van Stichting Robijn in ontvangst

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk