Eerste begrotingswijziging 2015

In de raadsvergadering van 6 november 2014 heeft de raad de begroting voor 2015 vastgesteld. In deze begroting waren nog niet de structurele gevolgen van de begrotingswijzigingen 2014 verwerkt, die na de voorjaarsnota zijn vastgesteld, zoals de najaarsnota. Dat gebeurt in deze wijziging. Daarnaast wordt een ombuigingstaakstelling op de inkoop verwerkt.

Beslispunten: In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2015 en de raad voor te stellen:

1. De eerste begrotingswijziging 2015 vast te stellen;
2. Een bedrag van € 40.000 voor een overgeheveld budget conform de najaarsnota 2014 te onttrekken aan de algemene reserve.

Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren