Katern

Eerste Avond voor de Stad van het jaar op 13 januari 2022

Op donderdag 13 januari aanstaande start om 20.00 uur de allereerste Avond voor de Stad van 2022. De digitale vergaderingen zijn live te volgen én terug te kijken via nieuwegeinseraad.live/stream1 en nieuwegeinseraad.live/stream2. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

• Actieprogramma Dierenwelzijn Nieuwegein 2022
Het actieprogramma dierenwelzijn uit 2009 is grotendeels gerealiseerd. Naar aanleiding van deze ervaringen zijn er nieuwe actiepunten en standpunten ten aanzien van dierenwelzijn naar voren gekomen. Dit is aanleiding voor een nieuw actieprogramma dierenwelzijn. De gemeenteraad gaat in debat over dit nieuwe actieprogramma waarmee wordt beoogd het welzijn van in het wild levende en als huisdier gehouden dieren verder te verbeteren of beschermen.

• Rekenkameronderzoek Jeugdbeleid
De jeugdhulp is in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten, ondermeer om de hulp dichter bij de bewoners te brengen. Ondertussen zijn er veel zorgen over onder andere de toegankelijkheid en bereikbaarheid van jeugdzorg. De rekenkamercommissie heeft daarom onderzocht wat effectief jeugdbeleid is, wat de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid is en hoe de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente verloopt.

De gemeenteraad gaat in gesprek met de Rekenkamer en de wethouder over dit onderzoek en de aanbevelingen van de rekenkamer. Met de aanbevelingen beoogt de Rekenkamer bij te dragen aan een verdere doorvertaling van de rol van gemeente en raad in het jeugdbeleid, uitvoering en samenwerking en meer zichtbaarheid voor de raad.

• Herstelbesluit Bestemmingsplan ZO Stadsrand
Het Klooster is een modern bedrijvenpark dat momenteel volop in ontwikkeling is. Eerder heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zuidoostelijke stadsrand vastgesteld. Daartegen is beroep ingesteld omdat de indieners van mening zijn dat de gemeenteraad onvoldoende recht heeft gedaan aan de ingediende bezwaren. De Raad van State heeft hierop een aantal gebreken geconstateerd. Met dit herstelbesluit worden de geconstateerde gebreken hersteld en wordt uitbreiding van bedrijvenpark Het Klooster mogelijk gemaakt. De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over deze wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde plan.

Tot slot
U kunt de volledige agenda’s en de bijbehorende vergaderstukken van deze avond vinden via deze website. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffe via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres griffe@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk